Search - Artxiker Access content directly

Filter your results

506 results
Image document

Euskararen corpusa: Euskaltzaindia eta Ipar Euskal Herria

Jean-Baptiste Coyos
Jean-Baptiste Coyos. Euskal Elkargoaren sortzea eta euskararen geroa, Jagon bilduma 17, Euskaltzaindia - Académie de la langue basque, pp.31-42, 2017
Book sections artxibo-01781176v1
Image document

Le littoral « guipuzcoan » d'après la Chorographia de Pomponius Méla

Hector Iglesias
Vasconia. Cuadernos de Historia-Geografía, 2011, Manex Goyhenetcheri omenaldia = Homenaje a Manex Goyhenetche = Hommage a Manex Goyhenetche, n° 37, pp.31-54
Journal articles artxibo-00139501v3
Image document

Nouvelles remarques sur 'haina

Georges Rebuschi
Lapurdum, 1998, III, pp.53-75
Journal articles artxibo-00000066v1
Image document

A propos du système pronominal dans "Guero" de P. de Axular (1643)

Georges Rebuschi
Lapurdum, 1996, I, pp.73-85
Journal articles artxibo-00000067v1
Image document

Towards a Theoretical Treatment of Left-dislocated Subordinate Clauses

Georges Rebuschi
Towards a Theoretical Treatment of Left-dislocated Subordinate Clauses, 2001, France. pp.395-416
Conference papers artxibo-00000074v1
Image document

Kor' atzizkiaz

Bernard Beñat, B. Oyharçabal
pp.357-383
Conference papers artxibo-00000078v1
Image document

Manuscrits relatifs aux fables de La Fontaine et de Florian traduites et adaptées du français au basque labourdin par Martin Goyhetche (1791-1859)

Aurélie Arcocha-Scarcia
Lapurdum, 2003, VIII, pp.25-83
Journal articles artxibo-00000042v2
Image document

Euskara unibertsala (Elinberri blogean)

Aitor Ortiz de Pinedo
2020
Preprints, Working Papers, ... halshs-02572853v1
Image document

GABON-KANTAK

Aitor Ortiz de Pinedo
inPress
Books artxibo-02304029v2
Image document

La historia de Navarra, los vascos y su lengua en un “nuevo” manuscrito del caballero de Bela: descripción, autoría y datación

Ekaitz Santazilia
Sancho el Sabio : revista de cultura e investigación vasca, 2020, 43, pp.199-224
Journal articles artxibo-03043315v1

FOFC as a PF phenomenon : Evidence from Basque clausal embedding

Maia Duguine
Generative Linguistics in the Old World (GLOW) 43, Humboldt Universität zu Berlin, Apr 2020, Berlin, Germany
Conference papers hal-02594626v1
Image document

La syntaxe connective en tchétchène

Françoise Guerin
La linguistique : revue internationale de linguistique générale, 2008, 44-2
Journal articles artxibo-00343535v1
Image document

Revitalization of the Basque language : the case of the Northern Basque Country. How to reinforce synergy between agents of the linguistic policy, authorities and society?

Jean-Baptiste Coyos
"Language Emancipation of Historical Minorities" Nordic-French workshop - Maison des Sciences de l'Homme, Oct 2008, Paris, France
Conference papers artxibo-00334717v1
Image document

Garai arkaikoko euskara nafarraren lekukotasun berriak: gehiketak eta zuzenketak F. Maioraren liburuari

Ekaitz Santazilia
Fontes Linguae Vasconum : Studia et documenta, 2015, 119, pp.109-146
Journal articles artxibo-01205714v1
Image document

Agosti Xahoren proposamenak euskararen ortografiaz

Jean-Baptiste Coyos
Agosti Xahori omenaldia - Hommage à Augustin Chaho, Oct 2011, Donostia - Saint-Sébastien, Espainia. pp.25-38
Conference papers artxibo-00903445v1
Image document

Aldaera eta aldaketa euskararen ezagutzan eta erabileran Ipar Euskal Herrian – Inkesta soziolinguistikoen aztertze kritikoa

Jean-Baptiste Coyos
" Aldaketak, aldaerak, bariazioak euskaran eta euskal testugintzan " nazioarteko mintegia Séminaire international " Changements, variations, variantes dans la langue et les textes basques ", Dec 2008, Baiona-Bayonne, Frantzia. pp.89-97
Conference papers artxibo-00575348v1
Image document

Euskal gramatikagintza zaharraren historia laburra: XVII-XVIII. mendeak

Ricardo Gómez
X. Artiagoitia & J. A. Lakarra. Gramatika Jaietan. Patxi Goenagaren omenez, UPV/EHU & Gipuzkoako Foru Aldundia, pp.329-349, 2008, ASJUren gehigarriak, 51
Book sections artxibo-00325013v1
Image document

A propos de « Cas ou fonctions ? » : Les fonctions syntaxiques sont des unités linguistiques

Jean-Baptiste Coyos
"Rencontres André Martinet A l'occasion du 100ème anniversaire de sa naissance", Jul 2008, Paris, France. pp.115-121
Conference papers artxibo-00435894v1
Image document

Pierre Lhande eta euskal literaturaren historia

Jean Jon, J. Casenave
Lapurdum, 2008, Jean Haritschelhar-i omenaldia (21), pp.139-160
Journal articles artxibo-00247429v1
Image document

Le toponyme Chiberta

Hector Iglesias
Bulletin du Musée Basque, 1997, 147 (3e Période n° 125), pp.43-64
Journal articles artxibo-00000122v2
Image document

Bidaia-Ikuspenak A. Abbadiaren 1835eko Karnetean

Aurélie Arcocha-Scarcia
pp.509-521
Conference papers artxibo-00000091v1
Image document

Aztarna germanikoa Euskal Herriko toponimia historikoan

Hector Iglesias
Fontes Linguae Vasconum : Studia et documenta, 2001, 87, pp.317-335
Journal articles artxibo-00000108v1
Image document

Le toponyme Biarritz

Hector Iglesias
Fontes Linguae Vasconum : Studia et documenta, 1998, 78, pp.281-288
Journal articles artxibo-00000110v1
Image document

Oihenarten amodiozko poesien azterketa konparatiboa

Aurélie Arcocha-Scarcia
Lapurdum, 1994, 8, pp.401-450
Journal articles artxibo-00068480v1
Image document

Bizkaieradunok euskara estandarraren aurrean

Gotzon Aurrekoetxea
Mendebalde Kultur Alkartea, pp.235-246, 2000
Book sections artxibo-00074839v1
Image document

L'apport lexical de l'occitan gascon béarnais au basque souletin : recherche des champs conceptuels

Jean-Baptiste Coyos
Bulletin du Musée Basque, 2006, Hors série, pp.201-223
Journal articles artxibo-00078447v1
Image document

Euskararen egoeraz Iparraldean : ohar batzuk sarrera gisa

Jean-Baptiste Coyos
Bat : soziolinguistika aldizkaria : Hizkuntza normalizazioa eta glotopolitika aldizkaria, 2006, 59, pp.27-38
Journal articles artxibo-00069669v3
Image document

Gernikako Arbola véritable hymne basque

Jean Haritschelhar
Lapurdum, 2000, V, pp.309-322
Journal articles artxibo-00084561v1
Image document

Sur les changements phonétiques dans les formes conjuguées des auxiliaires premiers en basque: radical-participe transitif *edun (inusité dans la langue historique documentée) “avoir, eu”, radical-participe intransitif *izan “être, été”

Jean-Baptiste Orpustan
Lapurdum, 2003, VIII, pp.427-456
Journal articles artxibo-00081378v1
Image document

Arratiako hitanoaren arautzea

Gotzon Aurrekoetxea
Euskalingua, 2003, 3, pp.4-22
Journal articles artxibo-00072371v1