Euskaltzaindiaren corpusez - Artxiker Access content directly
Journal Articles Euskera. Euskaltziandia'ren lan eta agiriak. Trabajos y actas de la Academia de la Lengua Vasca. Travaux et actes de l'Académie de la Langue Basque Year : 2004

Euskaltzaindiaren corpusez

Abstract

Euskaltzaindiarentzat garrantzi handia dute testuek, hauen ikerketan oinarritzen baitira bereziki haren lanak. Aski da gure erakundearen iraganeko gorabeherei behatzea, berehala horretaz konturatzeko. Nork dudan jar dezake testuen euskarri sendoa izan gabe biziki zail dela deus funtsezkorik egitea hizkuntzaren finkatzeko? Testu oinarri horren garrantzia are handiagoa egin zaigu azken hamarkadan, teknologia berriei esker, duela guti ezin asmatuzkoak eta ezin amestuzkoak ziren ikerbideak eskuen artean izan baititzakete orain hizkuntzalariek, eta ondorioz lan egiteko erak, erran nahi baitu hizkuntza datu askoren azterkatzeko baldintzak, osoki aldatu baitira. Txosten hau ideia horretan egina da: gogoeta egitera laguntzeko eta Euskaltzaindiari proposamen zenbaiten egiteko. Hiru puntutan aurkeztuko dut: * oinarrizko termino batzuen argitzea; * Euskaltzaindiak orain arte eratu dituen corpusen deskribatzea; * Euskaltzaindiak geroari buruz izan ditzakeen jokabideen aurkeztea, eta proposamenen egitea.
Fichier principal
Vignette du fichier
Euskaltzaindiaren_corpusez_Euskera_2004.pdf (38.19 Ko) Télécharger le fichier
Origin Files produced by the author(s)

Dates and versions

artxibo-00699280 , version 1 (20-05-2012)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00699280 , version 1

Cite

Bernard Beñat, B. Oyharçabal. Euskaltzaindiaren corpusez. Euskera. Euskaltziandia'ren lan eta agiriak. Trabajos y actas de la Academia de la Lengua Vasca. Travaux et actes de l'Académie de la Langue Basque, 2004, XLIX, 1, pp.43-55. ⟨artxibo-00699280⟩
116 View
57 Download

Share

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More