Zenbatzaileak komunztatzen ez direnean: Hiru sistema - Artxiker Access content directly
Conference Papers Year : 2009

Zenbatzaileak komunztatzen ez direnean: Hiru sistema

Abstract

Basque weak quantifiers optionally agree with the inflected verb in number. This papers' main aim is to study the dialectal variation shown by this phenomenon. The study will show that it is necessary to differentiate at least three systems : the western-central system, the transition system, and the oriental system. The differences are twofold : (i) some concern the syntactic contexts in which the optional agreement is allowed. The western-central system allows it with every argument position ; the transition system does not allow it with ergative case arguments, and the oriental system allows it only with absolutive case arguments ; (ii) the rest concern the set of quantifiers that permit optional agreement : in the oriental system, weak cardinal quantifiers need not agree with the inflected verb ; in the rest of the systems, agreement is obligatory in these cases. This difference appears to be related to the ability to use bare nouns within the oriental system : bare nouns show the same syntactic distribution as non-agreeing weak cardinal quantifiers.
Euskarazko zenbatzaile ahulek pluraleko komunztadurarik gabe agertzeko aukera dute. Artikulu honek fenomeno horren baitan gertatzen den bariazio dialektala aztertu nahi du. Azterketa honek gutxienez hiru sistema bereizi behar ditugula erakusten du : mendebalde-erdialdekoa deituko duguna, trantsiziokoa (Lapurdiko hiztun zenbaitetan aurkitu duguna) eta ekialdekoa deitu duguna, Coyos-en (1999) Arbailetako (Zuberoa) hizkeraren azterketan oinarritua. Diferentziak bi mailatakoak direla erakutsiko dugu : (i) komunztadura eza zein kontestu sintaktikotan gertatzen den. Erdialdeko-mendebaldeko hizkerek argumentu guzietan agertzen dute ; trantsiziokoak ez du ergatiboarekin agertzen, eta ekialdeko hizkerek absolutiboekin bakarrik onartzen du ; (ii) fenomenoa erakusten duten zenbatzaileen multzoa bera : zubereraz, zenbatzaile kardinalek ez dute zertan pluraleko komunztadura egin ; beste sistemetan komunztadura ezinbestekoa da. Diferentzia hau iduriz ekialdeko hizkerek (gainontzeko hizkerek ez bezala) izen biluziak erabiltzeko duten gaitasunarekin lotzen da : izen biluziek zenbatzaile kardinal komunztaduragabeen distribuzio ia berdina erakusten dute.
Fichier principal
Vignette du fichier
Lapurdum-2009_Zenbatzaileak-komunztatzen-ez-direnean-hiru-sistema.pdf (171.17 Ko) Télécharger le fichier
Origin Files produced by the author(s)
Loading...

Dates and versions

artxibo-00425031 , version 1 (19-10-2009)
artxibo-00425031 , version 2 (17-05-2013)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00425031 , version 2

Cite

Urtzi Etxeberria, Ricardo Rikardo, R. Etxepare. Zenbatzaileak komunztatzen ez direnean: Hiru sistema. Aldaketak, aldaerak, bariazioak euskaran eta euskal testugintzan - Changements, variations et variantes dans la langue et les textes basques, Dec 2008, Baiona, Frantzia. pp.127-144. ⟨artxibo-00425031v2⟩
218 View
1102 Download

Share

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More