Itzultzailearen hitzaurrea (Joseph-Augustin Chahok idatzi "Aitor - Kantabriar kondaira" izenburutzat daukan testuaren frantsesetik euskararako lehen itzulpena)

Résumé : Duela guti, Vahan Sarkisianek, euskararen aditu ezagunenetarik bat nazioarte mailan eta Erevango Estadoko Unibertsitateko irakasle katedraduna dena, XIX. mendeko Joseph Augustin Chaho idazle ospetsuaren idatzi ugarietarik bat lehen aldikotz frantsesetik zuzenean euskaratzeko eskatu zigun : 1847an argitaratutako obra bateko kapitulua, hau da ondoko obra honetan agertzen dena : Histoire primitive des Euskariens Basques, langue, poésie, mœurs et caractère de ce peuple : introduction à son histoire ancienne et moderne, edo, nahi bada, euskarara itzultzekotan, Euskotar Euskaldunen jatorrizko historia, hizkuntza, olerkaritza, populu horren ohiturak eta izaera, bere antzinako eta egungo historiari hitzaurre batekin izenburutzat daraman idazlanean agertzen den kapitulu bat, erran nahi baita « Aïtor. – Légende cantabre » (173 243) izenburutzat daukana.
Type de document :
Chapitre d'ouvrage
Joseph-Augustin Chaho : Aitor - Kantabriar kondaira, 'Asoghik' publishing house, Erevan, Armenia, ISBN : 978-9939-50-056-0 (Liburu hau Bizkaiko Foru Aldundiaren diru-laguntzaz argitaratu da)., pp.200 orrialde, 2008
Liste complète des métadonnées

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00331214
Contributeur : Hector Iglesias <>
Soumis le : mercredi 15 octobre 2008 - 17:06:43
Dernière modification le : vendredi 15 février 2019 - 14:35:19
Document(s) archivé(s) le : lundi 7 juin 2010 - 20:11:38

Fichier

Itzultzailearen_hitzaurre1.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : artxibo-00331214, version 1

Collections

Citation

Hector Iglesias. Itzultzailearen hitzaurrea (Joseph-Augustin Chahok idatzi "Aitor - Kantabriar kondaira" izenburutzat daukan testuaren frantsesetik euskararako lehen itzulpena). Joseph-Augustin Chaho : Aitor - Kantabriar kondaira, 'Asoghik' publishing house, Erevan, Armenia, ISBN : 978-9939-50-056-0 (Liburu hau Bizkaiko Foru Aldundiaren diru-laguntzaz argitaratu da)., pp.200 orrialde, 2008. 〈artxibo-00331214〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

475

Téléchargements de fichiers

176