Irigarai familiaren funtsa Nafarroako Errege Artxibo Nagusian: katalogoa (II. dokumentu argitaragabeak) - Artxiker Access content directly
Journal Articles Fontes Linguae Vasconum : Studia et documenta Year : 2022

Irigaray family’s collection at the General and Royal Archive of Navarre: cathalogue (II. unpublished documents)

El fondo de la familia Irigaray en el Archivo Real y General de Navarra: catálogo (II. documentos no publicados)

Irigarai familiaren funtsa Nafarroako Errege Artxibo Nagusian: katalogoa (II. dokumentu argitaragabeak)

Abstract

Recently, the Royal and General Archive of Navarre has received Fermin Irigaray’s and Angel Irigaray’s collection of documents as a donation. The collection reflects the outstanding contribution these two men (father and son) made in the 20th century in favour of the Basque language. Among others, it includes old texts, manuscripts, articles, press, journals, books, drafts, and notebooks, starting from the 17th century and, mostly to the 19th and 20th centuries. Since it is an interesting material to study the history of the Basque language, Fontes Linguae Vasconum has published the cathalogue of the documentation in two parts. This second part includes unpublished documents.
Recientemente, el Archivo Real y General de Navarra ha recibido en donación el fondo documental de Fermin Irigaray y Angel Irigaray. Estos dos hombres (padre e hijo) destacaron en su labor en favor de la lengua vasca en el siglo XX, y el fondo no es sino el reflejo de ello. Entre otras cosas, incluye textos antiguos, manuscritos, artículos, prensa, revistas, libros, borradores y cuadernos de notas, desde el siglo XVII hasta los siglos XIX y XX principalmente. Tratándose de un material interesante para el estudio de la historia de la lengua vasca, Fontes Linguae Vasconum ha publicado el catálogo de la documentación, en dos partes. Esta segunda parte incluye los documentos no publicados.
Berriki, Nafarroako Errege Artxibo Nagusiak Fermin Irigarai eta Angel Irigarai aita-semeen ondare dokumentala hartu du dohaintzan. Bi gizon hauek euskararen aldeko lanean nabarmendu ziren XX. mendean, eta funtsa horren isla da. Besteak beste, testu zaharrak, eskuizkribuak, artikuluak, prentsa, aldizkariak, liburuak, zirriborroak eta ohar-kaierak aurki daitezke horretan, XVII. mendetik hasi eta, batez ere, XIX. eta XX. mendeak bitarte. Euskararen ikerketararako material baliagarria delakoan, Fontes Linguae Vasconumek dokumentuen katalogoa argitaratu du, bi zatitan. Bigarren zati honetan dokumentu argitaragabeak bildu dira.
Fichier principal
Vignette du fichier
2628-Other-5635-1-10-20221228.pdf (462.29 Ko) Télécharger le fichier
Origin Publisher files allowed on an open archive

Dates and versions

artxibo-03914542 , version 1 (30-12-2022)

Licence

Identifiers

Cite

Ekaitz Santazilia. Irigarai familiaren funtsa Nafarroako Errege Artxibo Nagusian: katalogoa (II. dokumentu argitaragabeak). Fontes Linguae Vasconum : Studia et documenta, 2022, 134, pp.471-490. ⟨10.35462/flv134.7⟩. ⟨artxibo-03914542⟩
27 View
23 Download

Altmetric

Share

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More