Euskararen indarrak eta ahuleziak gaur egun Ipar Euskal Herrian: hizkuntza-bizindarra - Artxiker Access content directly
Journal Articles Bat Soziolinguistika aldizkaria Year : 2021

Euskararen indarrak eta ahuleziak gaur egun Ipar Euskal Herrian: hizkuntza-bizindarra

Abstract

This paper attempts to assess the current vitality of the Basque language in Iparralde, the French Basque Country. To this end, a range of social indicators and features are classified: levels of knowledge and use of Basque, functions and areas of use, attitudes of Basque-speakers, public acceptance and official policies, etc. In summary, and simplifying, the vitality of Basque is on the rise, though only slowly.
Artikulu honetan gaur egungo euskararen bizindarra Ipar Euskal herrian ebaluatzen saiatzen da. helburu honetarako, ezaugarri eta adierazle sozial anitz sailkatzen dira: euskararen ezagutza eta erabilera mailak, funtzioak eta erabilera esparruak, hiztunen jarrerak, onarpen publikoa eta botere publikoen politikak, etab. Laburbilduz eta sinplifikatuz, euskararen bizindarra handitzen da, emeki-emeki baldin bada ere.
Fichier principal
Vignette du fichier
01 B. Coyos Artikulua.pdf (308.54 Ko) Télécharger le fichier
Origin Explicit agreement for this submission

Dates and versions

artxibo-03265363 , version 1 (24-06-2021)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-03265363 , version 1

Cite

Jean-Baptiste Coyos. Euskararen indarrak eta ahuleziak gaur egun Ipar Euskal Herrian: hizkuntza-bizindarra. Bat Soziolinguistika aldizkaria , 2021, Euskararen indar eta ahulezi-printzak Iparraldean, 118, pp.11-25. ⟨artxibo-03265363⟩
105 View
102 Download

Share

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More