Lapurtera klasikoaren oinarriez: E. Materraren Doctrina christianaren iturriak - Artxiker Access content directly
Journal Articles Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca Year : 2020

On the Foundations of Classical Labourdin: the Sources of E. Materra's Doctrina christiana

Lapurtera klasikoaren oinarriez: E. Materraren Doctrina christianaren iturriak

Abstract

In this paper we analyze the sources of the irst two editions of Esteve Materra’s Doctrina christiana. Materra’s doctrine was the irst catechism publis-hed in Labourd during the Counter-Reformation, and the recent discovery of a copy of the irst edition has brought new information on the author and his work. After having analyzed and compared several catechisms published in Europe in the 16th and 17th centuries, we have arguments to propose that the main source were the works of the Italian Roberto Bellarmino. The comparisons presented here show that Materra used and adapted Bellarmino’s books, which shed light on the creation process of the precursor of Labourdin literature.
Lan honetan Esteve Materraren Doctrina christiana lanaren lehenengo bi edizioen (1617, 1623) iturriak ditugu aztergai. Kontrarreforma-sasoian Lapurdiko irakurleentzat argitaratutako lehenengo dotrina izan zen Materrarena, eta oraintsu arte galdutzat jotzen zen lehenengo edizioaren ale bat aurkitzeak ikuspegi berria ekarri du egileaz eta obraz. Bada, XVI. eta XVII. mendeetan Europan argitaratutako hainbat katixima aztertu eta Materra-renarekin erkatu ondoren, argudioak bildu ditugu proposatzeko azken horren iturri direla Roberto Bellarmino italiarraren lanak. Hemen aurkezten den obren arteko konparazio sistematikoak bidea ematen du baieztatzeko Materrak Bellarminoren lanak baliatu eta egokitu zituela, eta argia dakar, beraz, lapur-tera klasikoaren obra aitzindariaren sortze-prozesuaz.
Fichier principal
Vignette du fichier
28907-67160-1-SM.pdf (114.66 Ko) Télécharger le fichier
Origin Files produced by the author(s)

Dates and versions

artxibo-03018556 , version 1 (22-11-2020)

Identifiers

Cite

Eneko Zuloaga, Dorota Krajewska, Ekaitz Santazilia. Lapurtera klasikoaren oinarriez: E. Materraren Doctrina christianaren iturriak. Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, 2020, 25, ⟨10.5944/rllcgv.vol.25.2020.28907⟩. ⟨artxibo-03018556⟩
86 View
85 Download

Altmetric

Share

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More