Laguntzailea aditz sintetiko gisa ekialdeko hizkeretan - Artxiker Access content directly
Journal Articles Lapurdum Year : 2016

Laguntzailea aditz sintetiko gisa ekialdeko hizkeretan

Abstract

Erdialdeko eta mendebaldeko euskalkiek ez bezala, ekialdekoek 1 NZ-hitz/Galdegai Laguntzaile hurrenkerak onesten dituzte. Lan honetan erakutsi nahi nuke hurrenkera hori berez aditz sintetikoekin posible dela egun euskararen aldaera guzietan, eta XVI eta XVIII. mende bitarteko mendebaldeko testu zaharretan ongi lekukotua dela laguntzaileentzat. Aditz sintetikoek, euskarazko beste aditz forma jokatuekin alderatzen baditugu, erro lexikodun aditz klase bakarra osatzen dute. Hipotesirik sinpleena ekialdeko laguntzaileari buruz, da aukeran hizkera horietako laguntzaile jokatuak erro lexiko baten jabe izan daitezkeela, eta hala denean aditz sintetikoen portaera morfosintaktikoa erakusten dutela. Ekialdeko hizkeren ezaugarri berezi hau kontestu diakronikoan ezarri behar da. Euskarazko aditz forma analitikoak aditz biko egituretatik heldu dira, Mounholek (2006, 2008, 2011, 2013) erakutsi bezala. Iduriz, ekialdeko hizkerek adizki ezaugarri hondar bati eutsi diote beren laguntzaileetan, aditz sintetiko gisa emateko aukera gordeaz.
Fichier principal
Vignette du fichier
Laguntzailea aditz sintetiko gisa.pdf (129.93 Ko) Télécharger le fichier
Origin : Files produced by the author(s)
Loading...

Dates and versions

artxibo-01316805 , version 1 (17-05-2016)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-01316805 , version 1

Cite

Ricardo Rikardo, R. Etxepare. Laguntzailea aditz sintetiko gisa ekialdeko hizkeretan. Lapurdum, 2016, 19, pp.257-269. ⟨artxibo-01316805⟩
161 View
233 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More