Euskal Herriko Hizkuntz Atlasa GALDESORTA - CUESTIONARIO - QUESTIONNAIRE - Artxiker Access content directly
Reports (Research Report) Year : 1993

Euskal Herriko Hizkuntz Atlasa GALDESORTA - CUESTIONARIO - QUESTIONNAIRE

Abstract

Hemen aurkezten dugun gaidesorta Euskal Herriko Hizkuntz Atlasak (EHHA) azken urteotan baliatu duena da. Atlas horren tresna bat baizik ez da, baina monografia egin nahi Iukeenak balia Iezake, ataIka, osorik edo osaturik, nolanahiz ere, abiapuntu gisa. Beraz, Iehenik atlasaren metodologian epe garrantzitsu baten berri ematen du, eta bestaide Ian zenbaiten Iagungarri izan daiteke. Atlasaren historia Iaburzki aipatu ondoan, gaidesortaren antolaketaz astiroago mintzatuko gara.

Domains

Dialectology
Fichier principal
Vignette du fichier
32644.pdf (3.07 Mo) Télécharger le fichier
Origin Files produced by the author(s)
Loading...

Dates and versions

artxibo-01216996 , version 1 (18-10-2015)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-01216996 , version 1

Cite

Charles Xarles, C., X. Videgain, Gotzon Aurrekoetxea. Euskal Herriko Hizkuntz Atlasa GALDESORTA - CUESTIONARIO - QUESTIONNAIRE. [reportType_6] Euskaltzaindia - Académie de la langue basque. 1993. ⟨artxibo-01216996⟩

Collections

UNIV-PAU LARA IKER
175 View
294 Download

Share

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More