Jean Haritschelharren hilberria (1923-2013) - Artxiker Access content directly
Other Publications Year : 2013

Jean Haritschelharren hilberria (1923-2013)

Abstract

Jean Haritschelharen heriotzari omenez. "Irailaren 1ean zendu zitzaigun (2013). Berehala , udazkenean lau bazterretan hostoak bezala , hedatu zen berria Euskal Herrian gaindi , euskaltzale guziek etxekoekin bat egiten zutela haien nahigabean. Ez zen ustekabeko joatea , baitziren zenbait egun jadanik jakin zutela denek , jakin zuela Jeanek berak ere , osoki nagusitu zitzaiola bizia arrobatzen bezala duen odol minbizia. Eta handik laster eramanen zuela herioak..."
Fichier principal
Vignette du fichier
77876.pdf (1.35 Mo) Télécharger le fichier
Origin : Files produced by the author(s)

Dates and versions

artxibo-01216969 , version 1 (18-10-2015)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-01216969 , version 1

Cite

Bernard Beñat, B. Oyharçabal. Jean Haritschelharren hilberria (1923-2013). 2013. ⟨artxibo-01216969⟩
90 View
146 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More