Hizkeren arteko aldakortasun sintaktikoa aztertzeko metodologiaren nondik norakoak : BASYQUE aplikazioa

Abstract : Artikulu honetan BASYQUE aplikazioa sortzeko jarraitu den metodologia aurkezten da, metodologia horren inguruko hainbat gogoetarekin batera. Aplikazio hau Iparraldeko hizkeren baitako bariazio sintaktikoa biltzera mugatzen den arren, baliatzen diren metodologia eta bitartekoak erabilgarriak dira beste hizkera batzuen inguruan ere antzeko aplikazioak sortu eta bariazioaren inguruko azterbide berriak irekitzeko.
Type de document :
Article dans une revue
Lapurdum - Etudes basques, Centre de recherche sur la langue et les textes basques, IKER - UMR 5478 (CNRS, Bordeaux 3 & UPPA), 2012, lapurdum XVI, XVGI, pp.137-151. 〈10.4000/lapurdum.2393〉
Liste complète des métadonnées

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-01200685
Contributeur : Rikardo Etxepare <>
Soumis le : jeudi 17 septembre 2015 - 07:59:57
Dernière modification le : lundi 4 juin 2018 - 12:26:01
Document(s) archivé(s) le : mardi 29 décembre 2015 - 07:39:29

Fichier

lapurdum-2393-16-hizkeren-arte...
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

Collections

Citation

Larraitz Uria, Ricardo Etxepare. Hizkeren arteko aldakortasun sintaktikoa aztertzeko metodologiaren nondik norakoak : BASYQUE aplikazioa. Lapurdum - Etudes basques, Centre de recherche sur la langue et les textes basques, IKER - UMR 5478 (CNRS, Bordeaux 3 & UPPA), 2012, lapurdum XVI, XVGI, pp.137-151. 〈10.4000/lapurdum.2393〉. 〈artxibo-01200685〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

133

Téléchargements de fichiers

172