Hizkeren arteko aldakortasun sintaktikoa aztertzeko metodologiaren nondik norakoak : BASYQUE aplikazioa

Abstract : Artikulu honetan BASYQUE aplikazioa sortzeko jarraitu den metodologia aurkezten da, metodologia horren inguruko hainbat gogoetarekin batera. Aplikazio hau Iparraldeko hizkeren baitako bariazio sintaktikoa biltzera mugatzen den arren, baliatzen diren metodologia eta bitartekoak erabilgarriak dira beste hizkera batzuen inguruan ere antzeko aplikazioak sortu eta bariazioaren inguruko azterbide berriak irekitzeko.
Complete list of metadatas

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-01200685
Contributor : Rikardo Etxepare <>
Submitted on : Thursday, September 17, 2015 - 7:59:57 AM
Last modification on : Tuesday, February 12, 2019 - 6:20:13 AM
Long-term archiving on : Tuesday, December 29, 2015 - 7:39:29 AM

File

lapurdum-2393-16-hizkeren-arte...
Files produced by the author(s)

Identifiers

Collections

Citation

Larraitz Uria, Ricardo Etxepare. Hizkeren arteko aldakortasun sintaktikoa aztertzeko metodologiaren nondik norakoak : BASYQUE aplikazioa. Lapurdum - Etudes basques, Centre de recherche sur la langue et les textes basques, IKER - UMR 5478 (CNRS, Bordeaux 3 & UPPA), 2012, lapurdum XVI, XVGI, pp.137-151. ⟨10.4000/lapurdum.2393⟩. ⟨artxibo-01200685⟩

Share

Metrics

Record views

147

Files downloads

210