Euskaltzaindia Frantziako legedian (2005ean)

Résumé : Txosten honetan argitasun ekartzen dugu Euskaltzaindiak Iparraldean duen gaur egungo izaera juridikoaz (2005). Beraz, aurkezpen honek ez du deus berririk ekarriko, ez eta deus berririk erakatsiko Iparraldeko egoeraren berri jadanik zekiten euskaltzainei, haren helburua baita zertan gauden azterkatzea, eta hobekuntzarik egin badaiteke, nondik abiatzekoak garen gogoratzea.
Type de document :
Rapport
2005
Liste complète des métadonnées

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00944690
Contributeur : B. Oyharçabal <>
Soumis le : mardi 11 février 2014 - 09:04:50
Dernière modification le : mardi 12 février 2019 - 06:20:08
Document(s) archivé(s) le : lundi 12 mai 2014 - 01:45:10

Fichier

Euskaltzaindia_Frantziako_lege...
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : artxibo-00944690, version 1

Collections

Citation

Bernard Oyharçabal. Euskaltzaindia Frantziako legedian (2005ean). 2005. 〈artxibo-00944690〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

335

Téléchargements de fichiers

759