Bi datibo egitura ifar-ekialdeko zenbait hizkeratan - Artxiker Access content directly
Conference Papers Year : 2009

Bi datibo egitura ifar-ekialdeko zenbait hizkeratan

Abstract

Ekialdeko zenbait hizkeratan, ohikoa da datiboa lekuzkoak iduri duten roletan aurkitzea. Erdialdeko eta mendebaldeko hizkeretan era horretako rolak leku postposizioen bitartez gauzatzen dira Leku datiboez aparte, ekialdeko hizkera berek badute txandakatzea deitu genezakeen zerbait datibo komunztaduraren eremuan (Oyharçabal, 1992 ; Ortiz de Urbina, 1995 ; Etxepare eta Oyharçabal, 2009 ; Fernandez eta Ortiz de Urbina, 2008). Ikus esate baterako pare minimotzat jo ditzakegun ondoko kasuak. Artikulu honek bi fenomeno horiek lotuta daudela defendatzen du. Lau dira lotura hori egitea ahalbidetzen duten hipotesiak
Fichier principal
Vignette du fichier
Lapurdum-2009_Bi-datibo-egitura-ifar-ekialdeko-zenbait-hizkeratan.pdf (143.14 Ko) Télécharger le fichier
Origin : Files produced by the author(s)
Loading...

Dates and versions

artxibo-00823558 , version 1 (17-05-2013)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00823558 , version 1

Cite

Ricardo Rikardo, R. Etxepare, Bernard Beñat, B. Oyharçabal. Bi datibo egitura ifar-ekialdeko zenbait hizkeratan. Aldaketak, aldaerak, bariazioak euskaran eta euskal testugintzan - Changements, variations et variantes dans la langue et les textes basques, Dec 2008, Baiona, Frantzia. pp.145-158. ⟨artxibo-00823558⟩
140 View
245 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More