Gernikako euskararen azterketa dialektologikoa

Résumé : Gernikako euskararen inguruko azterketa dialektologiko bat egiteko saiakera da. Horretarako, 23 urteko mutil baten ahozko hizkeraren ezaugarriak aztertuko eta deskribatuko dira. Gernika mendebaleko azpi-euskalki nagusi bien (sartaldekoa eta sortaldekoa) arteko hizkera da, Busturialdeko beste hainbat herritako euskerarekin batera eta, gainera, hizkuntz-aldakortasun handia dagoen lekua ere bada, merkataritza gune garrantzitsua izateaz gain, irakaskuntzan ere indar handia duelako.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
2009
Liste complète des métadonnées

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00698800
Contributeur : Ariane Ensunza Aldamizetxebarria <>
Soumis le : jeudi 17 mai 2012 - 21:20:21
Dernière modification le : mercredi 10 octobre 2018 - 19:54:32
Document(s) archivé(s) le : samedi 18 août 2012 - 02:23:17

Fichier

Gernikako_euskararen_azterketa...
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : artxibo-00698800, version 1

Collections

Citation

Ariane Ensunza Aldamizetxebarria. Gernikako euskararen azterketa dialektologikoa. 2009. 〈artxibo-00698800〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

332

Téléchargements de fichiers

762