Gandara eta De la Quadra: Gernikako eta Bermeoko euskara XVIII. mendean

Résumé : Lan hau aurrerago egin nahi ditugun ikerketen hastapeneko lantxo bat da. Gerora egin nahi ditugun ikerketa horietan, Busturialdeako euskarak denboran eta espazioan jasandako bilakaera aztertu nahi dugu. Nolanahi ere den, Busturialdeako euskara aztertzen hasteko, beharrezkoa da, beste edozein lekutako euskara aztertzerakoan bezala, honen iragana ahal bezain zehatzen ezagutzea. Horregatik, oraingo lan hau egiteko Busturialdeako herrietako idatzizko lekukotasun zahar batzuk bildu eta aztertu ditugu; Gandara eta De la Quadraren testuak, hain zuzen ere.
Type de document :
Rapport
2010
Liste complète des métadonnées

Littérature citée [5 références]  Voir  Masquer  Télécharger

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00698794
Contributeur : Ariane Ensunza Aldamizetxebarria <>
Soumis le : jeudi 17 mai 2012 - 20:58:03
Dernière modification le : vendredi 16 septembre 2016 - 15:10:20
Document(s) archivé(s) le : samedi 18 août 2012 - 02:23:00

Fichier

Gandara_eta_De_la_Quadra.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : artxibo-00698794, version 1

Collections

Citation

Ariane Ensunza Aldamizetxebarria. Gandara eta De la Quadra: Gernikako eta Bermeoko euskara XVIII. mendean. 2010. 〈artxibo-00698794〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

195

Téléchargements de fichiers

137