Dibarrart-en kantu baten aldaketa

Résumé : Iurretako euskal lore jokoetan, 1891an, aurkeztua izan zen kantu bat, titulutzat "Euskaldunen loriak" zeukana. Hamahiru bertsu, bakoitzak hamahiru silabako (7+6) lau neurtitz, itxuraz beraz Iparraldetik etorria, airea "Adio Euskal Herria" edo "Gernikako arbola", hona zein diren kantu horren ezaugarriak. Hiru urteren buruan, Donibane Lohizuneko euskal bestetako sortu zuten kantu zeingehiagokara, Dibarrart, Baigorriko elizako xantreak, igorri zuen kantu bat Eskuara, Eskualdunak eta heien loriak deitua. Gaia berbera edo bederen idurikoa, lehen neurtitza adibidez, hitz baten aldaera bakarrik dauka guziz / zahar eta bi kantuak konparatuz ez da dudarik Dibarrart izan zela Iurretako kantuaren egilea eta, aldaketa zenbait eginik, aurkeztu zuela kantu bera Donibane Lohizunen 1894an.
Type de document :
Article dans une revue
Iker - "Txillardegiri Omenaldia" Pilartxo Etxeberria Murua eta Henrike Knörr koordin.,, 2005, pp.281-296
Liste complète des métadonnées

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00660872
Contributeur : Jean Haritschelhar <>
Soumis le : mardi 17 janvier 2012 - 20:29:15
Dernière modification le : jeudi 4 janvier 2018 - 11:02:18
Document(s) archivé(s) le : mercredi 18 avril 2012 - 02:45:37

Fichier

Dibarrat_Iker_17.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : artxibo-00660872, version 1

Collections

Citation

Jean Haritschelhar. Dibarrart-en kantu baten aldaketa. Iker - "Txillardegiri Omenaldia" Pilartxo Etxeberria Murua eta Henrike Knörr koordin.,, 2005, pp.281-296. 〈artxibo-00660872〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

342

Téléchargements de fichiers

789