Iparraldeko olerkaritza

Résumé : Argi dago ohiko ahapaldi errima bakarrekoa baztertzen dutela XVII. mendean mester de clerecíako olerkariek, asonantzia utziz eta frantses eredua segituz bereganatzen dutela errima bere aldaera guziekin. Bere iritzia eman du Oihenartek, denetan jakintsunena eta erabili bere olerkietan. Anartean bi ereduak bizi dira XVIII. eta XIX. mendeetan, bat, herrikoia, bertsolariena, ahozkoa eta beraz ezkutua, gordea, berriz agertzen dena bereziki XIX. mendean Etxahun, Oxalde, Ibarrart eta bertze hanitzekin ; denbora berean olerkari eskolatuak segitzen dute XVII. mendean ideki zen ildoa. Halere ageri da badirela haien artean ahapaldi errima bakarreko erabiltzen dutenak, bi ereduak onartuz. Elissamburu eta Adema deitzen dira eta idatzi dituzten olerki edo kantuak bizi dira oraindik, olerkari onak zirela seinale.
Type de document :
Article dans une revue
Iker - "Juan Mari Lekuonari omenaldia" Euskaltzaindia, 2009, pp.199-218
Liste complète des métadonnées

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00660870
Contributeur : Jean Haritschelhar <>
Soumis le : mardi 17 janvier 2012 - 20:05:24
Dernière modification le : jeudi 4 janvier 2018 - 11:02:18
Document(s) archivé(s) le : mercredi 18 avril 2012 - 02:45:26

Fichier

Iparraldeko_olerkaritza_Iker_2...
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : artxibo-00660870, version 1

Collections

Citation

Jean Haritschelhar. Iparraldeko olerkaritza. Iker - "Juan Mari Lekuonari omenaldia" Euskaltzaindia, 2009, pp.199-218. 〈artxibo-00660870〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

384

Téléchargements de fichiers

293