Skip to Main content Skip to Navigation
Reports

Euskal Lexikografia. Irakaskuntza txostena 1

Résumé : UPV/EHU-n Unibertsitateko Irakasleen Kidegoetako "Euskal Lexikografia" izeneko plazaren lehiaketa publikoan parte hartzeko prestatutako txostena. Beraz, "Euskal Lexikografia" irakasgaia (2. zikloko hautazkoa, 6 kreditukoa) nondik bideratu eta nola garatuko azaltzen du; zein diren, nire ustez, haren edukiak eta helburuak, baita hauek lortzeko erabili beharreko baliabideak, aurrez izandako eskarmentuan oinarrituta.
Complete list of metadata

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00656947
Contributor : Blanca Urgell Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Thursday, January 5, 2012 - 3:31:16 PM
Last modification on : Tuesday, May 12, 2020 - 2:54:37 PM
Long-term archiving on: : Friday, April 6, 2012 - 2:35:55 AM

File

Euskal_Lexikografia_Irakaskunt...
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00656947, version 1

Collections

Citation

Blanca Urgell. Euskal Lexikografia. Irakaskuntza txostena 1. 2002. ⟨artxibo-00656947⟩

Share

Metrics

Record views

125

Files downloads

500