HAL will be down for maintenance from Friday, June 10 at 4pm through Monday, June 13 at 9am. More information
Skip to Main content Skip to Navigation
Reports

Euskal Lexikografia. Irakaskuntza txostena 1

Résumé : UPV/EHU-n Unibertsitateko Irakasleen Kidegoetako "Euskal Lexikografia" izeneko plazaren lehiaketa publikoan parte hartzeko prestatutako txostena. Beraz, "Euskal Lexikografia" irakasgaia (2. zikloko hautazkoa, 6 kreditukoa) nondik bideratu eta nola garatuko azaltzen du; zein diren, nire ustez, haren edukiak eta helburuak, baita hauek lortzeko erabili beharreko baliabideak, aurrez izandako eskarmentuan oinarrituta.
Complete list of metadata

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00656947
Contributor : Blanca Urgell Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Thursday, January 5, 2012 - 3:31:16 PM
Last modification on : Tuesday, May 12, 2020 - 2:54:37 PM
Long-term archiving on: : Friday, April 6, 2012 - 2:35:55 AM

File

Euskal_Lexikografia_Irakaskunt...
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00656947, version 1

Collections

Citation

Blanca Urgell. Euskal Lexikografia. Irakaskuntza txostena 1. 2002. ⟨artxibo-00656947⟩

Share

Metrics

Record views

124

Files downloads

497