Bokal sudurkariak tentatzen [Sur les voyelles nasales du basque] - Artxiker Access content directly
Conference Papers Year : 2011

Bokal sudurkariak tentatzen [Sur les voyelles nasales du basque]

Abstract

Erkidego elebidunetan bi hizkuntzek elkarri nola eragiten dioten ikusiz (gure lan honetan, hizkuntza nagusiak ⎯frantsesak⎯ euskaran nola eragiten duen) hizkuntza hartzailearen jokamoldeak neur ditzakegu, hark baliatzen dituen bilakaerak eta baliabideak azaltzeko. Ipar Euskal Herriko hizkera batean ikusi nahi izan dugu, oraingoan, hori nola gertatzen den. Ez da lan honen helburua Iparraldeko gaur egungo euskaran frantsesezko maileguak hartzerakoan joera nagusiak zein diren aztertzea, baina bai fonologia ezaugarri jakin baten bitartez gertatzen ari den berrikuntza bat azaltzea: frantsesak bokal ahokariez gain bokal sudurkariak ere badituenez, ikusi nahi izan dugu frantsesezko hitzak mailegatzerakoan euskaraz ⎯lapurteraz-- bokal sudurkariak gordetzen diren, edo, berezkoa zaion sistemaren arabera, bokal horiek ahokari bihurtzen dituen.
Fichier principal
Vignette du fichier
Jauregi_Epelde.pdf (552.2 Ko) Télécharger le fichier
Origin Files produced by the author(s)

Dates and versions

artxibo-00644030 , version 1 (23-11-2011)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00644030 , version 1

Cite

Irantzu Epelde, Oroitz Jauregi. Bokal sudurkariak tentatzen [Sur les voyelles nasales du basque]. "Pirinioetako hizkuntzak: lehena eta oraina", 2008, Pamplona, Espainia. ⟨artxibo-00644030⟩
130 View
126 Download

Share

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More