Bokal sudurkariak tentatzen [Sur les voyelles nasales du basque]

Résumé : Erkidego elebidunetan bi hizkuntzek elkarri nola eragiten dioten ikusiz (gure lan honetan, hizkuntza nagusiak ⎯frantsesak⎯ euskaran nola eragiten duen) hizkuntza hartzailearen jokamoldeak neur ditzakegu, hark baliatzen dituen bilakaerak eta baliabideak azaltzeko. Ipar Euskal Herriko hizkera batean ikusi nahi izan dugu, oraingoan, hori nola gertatzen den. Ez da lan honen helburua Iparraldeko gaur egungo euskaran frantsesezko maileguak hartzerakoan joera nagusiak zein diren aztertzea, baina bai fonologia ezaugarri jakin baten bitartez gertatzen ari den berrikuntza bat azaltzea: frantsesak bokal ahokariez gain bokal sudurkariak ere badituenez, ikusi nahi izan dugu frantsesezko hitzak mailegatzerakoan euskaraz ⎯lapurteraz-- bokal sudurkariak gordetzen diren, edo, berezkoa zaion sistemaren arabera, bokal horiek ahokari bihurtzen dituen.
Type de document :
Communication dans un congrès
Sagarna, A.; Lakarra, J. eta Salaberri, P. "Pirinioetako hizkuntzak: lehena eta oraina", 2008, Pamplona, Espainia. Euskaltzaindia - Académie de la langue basque, 26, 2011
Liste complète des métadonnées

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00644030
Contributeur : Irantzu Epelde <>
Soumis le : mercredi 23 novembre 2011 - 14:31:38
Dernière modification le : mercredi 10 octobre 2018 - 19:44:01
Document(s) archivé(s) le : vendredi 24 février 2012 - 02:26:25

Fichier

Jauregi_Epelde.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : artxibo-00644030, version 1

Collections

Citation

Irantzu Epelde, Jauregi Oroitz. Bokal sudurkariak tentatzen [Sur les voyelles nasales du basque]. Sagarna, A.; Lakarra, J. eta Salaberri, P. "Pirinioetako hizkuntzak: lehena eta oraina", 2008, Pamplona, Espainia. Euskaltzaindia - Académie de la langue basque, 26, 2011. 〈artxibo-00644030〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

544

Téléchargements de fichiers

118