Francisque Michel eta euskal literaturaren historia - Artxiker Access content directly
Book Sections Year : 2009

Francisque Michel eta euskal literaturaren historia

Abstract

Francisque Michel-ek "Le Pays basque" argitaratu zuen 1857-an. Liburu gotor hartan, euskal literaturaren aurkezpen luze eta sakona egiten du. Orduz geroz egin diren " Euskal literaturaren historietan " beti aipatua da liburu hura bainan, gauza guti erraten da hartan aurkitzen den edukiaz eta gutiago oraindik Francisque Michel-ek erabili duen metodologiaz. Bi pundu horiek aztertuko ditugu ondoko lerroetan.
Fichier principal
Vignette du fichier
Article_Francisque_Michel.pdf (158.45 Ko) Télécharger le fichier
Origin Files produced by the author(s)

Dates and versions

artxibo-00624476 , version 1 (18-09-2011)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00624476 , version 1

Cite

Jean Jon, J. Casenave. Francisque Michel eta euskal literaturaren historia. Argitaratzaileak : R. Etxepare, R. Gomez, J. Lakarra. Beñat Oihartzabali Gorazarre, Annuario del Seminario de Filologia vasca " Julio de Urquijo ", pp.173-179, 2009. ⟨artxibo-00624476⟩
113 View
1060 Download

Share

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More