Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen hizkuntzaz <br />Ipar Euskal Herrian : adibide batzuk - Artxiker Access content directly
Conference Papers Year : 2008

Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen hizkuntzaz
Ipar Euskal Herrian : adibide batzuk

Abstract

La vitalité linguistique d'une langue se mesure principalement à son usage. Dans ce domaine, la place de la langue dans la vie socio-économique est un indicateur important. Dans cet exposé nous donnons des exemples de l'usage de la langue basque dans les annonces dans la presse en Pays Basque Nord au XIXe siècle et au début du XXe siècle, en les comparant à la publicité actuelle. Il en ressort que la publicité en basque est beaucoup moins abondante actuellement. Cette présentation est placée dans le contexte législatif français.
Hizkuntza baten bizindarra erabileran neurtzen da bereziki. Horri buruz hizkuntzaren lekua bizitza sozioekonomikoan adierazle garrantzitsu bat da. Ipar Euskal Herriko kasua hartuz adibide batzuk eman nahi nituzke, XIX. mendeko eta XX. mendearen hastepeneko euskararen erabilera berezi bat aipatuz, oraiko egoerari konparatu nahian : iragarkiak prentsan. Gaur egungo euskarazko publizitatea ordukoa baino murritzagoa da. Aurkezpen hau Frantziako oraiko hizkuntza legeriaren testuinguruan kokatuko dut.
Fichier principal
Vignette du fichier
Kontsumoa_Ipar_Euskal_Herrian.pdf (1.56 Mo) Télécharger le fichier
Origin : Files produced by the author(s)

Dates and versions

artxibo-00344170 , version 1 (03-12-2008)
artxibo-00344170 , version 2 (19-12-2008)
artxibo-00344170 , version 3 (15-09-2009)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00344170 , version 1

Cite

Jean-Baptiste Coyos. Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen hizkuntzaz
Ipar Euskal Herrian : adibide batzuk. « Euskara, kontsumoa eta hizkuntza eskubideak » Euskaltzaindia - XIII. Jagon Jardunaldiak, Nov 2008, Bilbo, Espainia. ⟨artxibo-00344170v1⟩
92 View
256 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More