Galdegaia Bere Bakardadean - Artxiker Access content directly
Journal Articles Lapurdum Year : 2005

Galdegaia Bere Bakardadean

Abstract

Lan honetan galdegaiaren izaera semantiko-pragmatikoa aztertuko dut literaturan aipatu izan diren galdegai motak galdegai bakarrera ekartzeko proposatuz. 2. atalean galdegaiaren afera aurkeztuko dut autore desberdinek proposatu dituzten galdegaiaren natura kontrastibo, informatibo, aurresuposizional, ez-aurresuposizional eta abarrak laburbilduz.
Lan honetan, bi « forma logiko » desberdinduko dira : Forma Logikoa eta forma logikoa. (...) Autoreon iritzien aurkezpenaren ostean, heien argudiaketen kritika bat aurkeztuko dut eta nire proposamena egin : galdegai bat besterik ez dago, eta interpretazio-diferentziak epifenomenalak dira. Honela, 3. atalean Herburger (2000) lanean oinarrituz, galdegaiarentzat proposatzen dudan forma logikoa aurkeztuko dut. Galdegaien interpretazioen arteko aldea, ez da galdegaian berean egongo, egitura bakoitzaren kuantifikatzailean baizik : testuingururik gabeko esaldiek informazio berria besterik ez dute emango, hala gertakarien gaineko kuantifikatzaile existentzial batez definituak izango dira. Testuingurudun galdegaietan ordea, galdegai aurresuposizioa eta exhaustibitatea izango ditugu, testuinguruan aipatuak diren gertakarien deskripzio definituak direlako.
Fichier principal
Vignette du fichier
10-2005_art5.pdf (212.16 Ko) Télécharger le fichier
Origin Publisher files allowed on an open archive
Loading...

Dates and versions

artxibo-00291730 , version 1 (29-06-2008)
artxibo-00291730 , version 2 (29-06-2008)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00291730 , version 2

Cite

Aritz Irurtzun. Galdegaia Bere Bakardadean. Lapurdum, 2005, X, pp.95-125. ⟨artxibo-00291730v2⟩
135 View
312 Download

Share

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More