Testuen historia dela-eta: Duvoisinen literatura iruzurrak eta santa Jenobebaren koplak

Résumé : Duela bizpahiru urte Lapurdum IX.ean santa Elisabetez eta lehenbiziko pastoral zaharrez eginikako lan batean, F. Michelek (1854 eta 1857, 47-48. or.) eta Garcia & Urkizuk (1991, I. liburukia, 46. kantua, 88-89. or.) ezagutarazi santa Jenobeba tragediako kantua aipatu nuen. Adierazten nuen artikulu hartan nire ustez ez zela dudarik iruzur literario baten ondorio zela kantu hura (eta omenkako tragedia hura bera), eta segurenaz ere Duvoisinek artzaintsa xahar baten ahotik bildu zituelako bertso horiek, egiazki, berak bere baitarik osoki asmatu zituela. Geroztik hona ez dut iritzia aldatu; alderantziz. Kopla haien eskuzko kopia bat aurkitu baitut, haien berri eman nahi nuke hemen, aitzinetik egin zen Garzia & Urkizuren (1991) argitalpena [hemendik aitzina G&U], ezagutzen zen bakarra, puntu batean baino gehiagotan zuzentzekoa dela iruditzen baitzait. Azkenean, Duvoisinek euskarazko bertso horientzat idatzi zuen frantsesezko itzulpena ere ekarriko dut hona, Michelek (1854, 1857) egin zuen hitzez hitzeko itzulpen hertsiari ez baitarraio.
Type de document :
Article dans une revue
Lapurdum - Euskal Ikerketen Aldizkaria, Centre de recherche sur la langue et les textes basques, IKER - UMR 5478 (CNRS, Bordeaux 3 & UPPA), 2006, XI, pp.281-290
Liste complète des métadonnées

Littérature citée [13 références]  Voir  Masquer  Télécharger

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00291676
Contributeur : B. Oyharçabal <>
Soumis le : dimanche 29 juin 2008 - 13:06:10
Dernière modification le : vendredi 1 juin 2018 - 14:56:02
Document(s) archivé(s) le : mardi 21 septembre 2010 - 17:05:58

Fichier

11_2006_art12.pdf
Fichiers éditeurs autorisés sur une archive ouverte

Identifiants

  • HAL Id : artxibo-00291676, version 2

Collections

Citation

Bernard Oyharçabal. Testuen historia dela-eta: Duvoisinen literatura iruzurrak eta santa Jenobebaren koplak. Lapurdum - Euskal Ikerketen Aldizkaria, Centre de recherche sur la langue et les textes basques, IKER - UMR 5478 (CNRS, Bordeaux 3 & UPPA), 2006, XI, pp.281-290. 〈artxibo-00291676v2〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

390

Téléchargements de fichiers

111