Iragankortasunaren dinamikaz zubereran, bigarren etapa : barneko ekonomia, hizkuntza ukipena eta edo egileari buruzko ikusmolde berria ? - Artxiker Access content directly
Journal Articles Fontes Linguae Vasconum : Studia et documenta Year : 2007

Iragankortasunaren dinamikaz zubereran, bigarren etapa : barneko ekonomia, hizkuntza ukipena eta edo egileari buruzko ikusmolde berria ?

Fichier principal
Vignette du fichier
FLV2007_Iragankortasunaren_2_etapa.pdf (295.99 Ko) Télécharger le fichier

Dates and versions

artxibo-00261715 , version 1 (08-03-2008)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00261715 , version 1

Cite

Jean-Baptiste Coyos. Iragankortasunaren dinamikaz zubereran, bigarren etapa : barneko ekonomia, hizkuntza ukipena eta edo egileari buruzko ikusmolde berria ?. Fontes Linguae Vasconum : Studia et documenta, 2007, 106, pp.401-417. ⟨artxibo-00261715⟩
142 View
228 Download

Share

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More