DSaren barneko zenbait ordena kontu - Artxiker Access content directly
Book Sections Year : 2006

DSaren barneko zenbait ordena kontu

Abstract

The order of most modifiers within DPs is tightly fixed in Basque. While adjectives must be placed after the nominal head and before demonstratives, cardinal quantifiers are placed before nouns. Besides, stacked descriptive adjectives appear to have a non-marked order, which is the mirror image of the one found in languages where adjectives follow nouns (Sproat & Shih 1988; Scott 2002). Taking into account previous typological studies (Greenberg 1963, Dryer 1992), the Basque data are analyzed following Cinque's (1999, 2005) proposal of a universal structure of merge of the DP, in a way already employed in similar studies in other languages (Fassi Fehri 1999, Aboh 2004, Shlonsky 2004).
Euskarako DSen barneko osagai batzuen arteko ordena franko gogorki finkatua da. Adjektiboak gehienean bederen izenaren eskuin aldean, erakusleen aitzinean, kokatzen dira, zenbatzaileek, aldiz, izenaren ezker aldean egon behar dutelarik. Adjektiboak, bestalde, metatzen direnean, halako ordena markatugabe batean agertzen dira, eta kasu honetan oposaketak agerian ematea erraza ez bada ere, ordena markatugabe hori da adjektiboak izenaren ezker aldean dauzkaten hizkuntzetakoaren alderantzizkoa (Sproat & Shih 1988; Scott 2002), hots, haren mirail-irudia. Tipologiako datuak kontuan izanik, ordena kontu horiek ikertzen dira artikuluan, Kayneren (1994) antisimetriaren bidetik, eta DSaren funtzio egituraren hierarkia unibertsal batetik (Cinque 1999) abiatuz. Erakustera ematen da aipatu datu horiek egokiro azal daitezkeela DS barneko mugimenduak sintagmak bata besteari eratxikirik espezifikatzaileetarik iganaraziz obratzen badira, hala nola proposatua izan baita beste zenbait hizkuntzarentzat (Fassi Fehri 1999; Cinque 2005; Aboh 2004; Shlonsky 2004).

Domains

Morphosyntax
Fichier principal
Vignette du fichier
DSaren_barneko_zenbait_ordena_kontu.pdf (332.33 Ko) Télécharger le fichier

Dates and versions

artxibo-00185319 , version 1 (05-11-2007)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00185319 , version 1

Cite

Bernard Beñat, B. Oyharçabal. DSaren barneko zenbait ordena kontu. Beatriz Fernandez & Itziar Laka. Andolin gogoan. Essays in honour of Professor Eguzkitza, Euskal Herriko Unibertsitatea - Universidad del Pais Vasco, pp.741-755, 2006. ⟨artxibo-00185319⟩
202 View
207 Download

Share

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More