Intxauspe Axularren zentsuratzaile ? "Gero"-ren gaurkotzaile ? - Artxiker Access content directly
Conference Papers Manuel Intxausperen mendeurrena - Euskera Year : 2003

Intxauspe Axularren zentsuratzaile ? "Gero"-ren gaurkotzaile ?

Jean Haritschelhar
  • Function : Author
  • PersonId : 834136

Abstract

Ikerketa honetan Axularren "Gero"ko zenbait kapitulu (bost orotara) hautatu ditut Intxauspe nola jokatu den agertarazteko, garbituz, leunduz, apainduz "Gero" deitzen den liburua. Lehenik osoki itzulipurdikatu ditu kapituluak eta gero lerro batzu kendu, beste batzu gehitu erakutsi dudan bezala. Berak dion bezala "Axularen demboran bai erdaraz, bai euscaraz orai baino libroquiago eta nasaiquiago mintço ciren; gaucen beren icenaz deitceaz nehor etcen asaldatcen". Azturak aldatu dira eta aldatze hori kontuan hartu du Intxauspek. Ene lehenbiziko galdera berriz nator: Intxauspe Axularren zentsuratzaile? Geroren gaurkotzaile? Zuek hauta.
Fichier principal
Vignette du fichier
Intxauspe.pdf (138.3 Ko) Télécharger le fichier

Dates and versions

artxibo-00085382 , version 1 (12-07-2006)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00085382 , version 1

Cite

Jean Haritschelhar. Intxauspe Axularren zentsuratzaile ? "Gero"-ren gaurkotzaile ?. "Manuel Inchausperen mendeurrena", 2003, Espainia. pp.569-580. ⟨artxibo-00085382⟩
57 View
80 Download

Share

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More