"Emazteen fabore" - Artxiker Access content directly
Conference Papers P. Lafitteren sortzearen mendemugako biltzarra - Baiona 2001eko irailaren 20 eta 21ean Year : 2001

"Emazteen fabore"

Jean Haritschelhar
  • Function : Author
  • PersonId : 834136

Abstract

N/A
Etxepare-k idatzi dituen amodiozko olerkietan toki berezi bat dauka Emazteen fabore deritzanak, alde batetik bigarrena delakotz Amorosen gaztiguia-ren ondotik eta, bertze aldetik, zentsuratua izan delakotz Linguae Vasconum primitiae-ren bigarren agerraldian, Gustave Brunet eta Archu-k eginikakoan, 1847-an.
Fichier principal
Vignette du fichier
Emazteen_fabore.pdf (131.75 Ko) Télécharger le fichier
Loading...

Dates and versions

artxibo-00084971 , version 1 (11-07-2006)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00084971 , version 1

Cite

Jean Haritschelhar. "Emazteen fabore". pp.113-124. ⟨artxibo-00084971⟩
153 View
462 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More