Nafarroako hizkuntz sailkapenaz - Artxiker Access content directly
Journal Articles Lapurdum Year : 2005

Nafarroako hizkuntz sailkapenaz

Abstract

N/A
Euskalkien eta hizkeren sailkapenaz gure artean jardun izan denean orain arte gramatika kontuekin ari izan da batik bat. Horrela, historikoki, bai fonologi desberdintasunak bai morfologiazkoak (izen eta batez ere aditz morfologiazkoak) izan dira gehien landu direnak. Sintaxia, ostera, ahaztuxe gelditu da, gaiak nola edo halako zailtasunak biltzen dituelako dialektologoentzat.
Lexikoak halako bazterketa bat ezagutu du estrukturalismoaz geroztik, eta oso gutxi landua izan da zeregin honetarako. Bonaparte printzeak berak ere gramatika ezaugarrietan oinarritu zuen bere ekarria, lexikoaren kaltetan. Jacques Allières izan da, behar bada, gehien erabili duena, bai Iparraldeko hizkeren mapak egiteko (1960-61, 1977-1986), bai euskararen eremu osoa landu izan duenean (1994).
Ikerketa honetan Nofarroako lexikoa landu da. Lexikoaren egituraketa aztertu nahi da, eremu konkretu bat landuz.

Domains

Dialectology
Fichier principal
Vignette du fichier
Nafarroako_hizkuntz_sailkapenaz.pdf (167.62 Ko) Télécharger le fichier

Dates and versions

artxibo-00072381 , version 1 (24-05-2006)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00072381 , version 1

Cite

Gotzon Aurrekoetxea. Nafarroako hizkuntz sailkapenaz. Lapurdum, 2005, 17, pp.109-124. ⟨artxibo-00072381⟩
89 View
95 Download

Share

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More