Euskararen egoeraz Iparraldean : ohar batzuk sarrera gisa - Artxiker Access content directly
Journal Articles Bat : soziolinguistika aldizkaria : Hizkuntza normalizazioa eta glotopolitika aldizkaria Year : 2006

Euskararen egoeraz Iparraldean : ohar batzuk sarrera gisa

Abstract

The object of this article is to make some reflections about the situation of the Basque language in the Basque Country of France (Iparraldea). According to sociolinguistic investigations, the speakers, all bilingual, represented 24.7 % of the population in 2001 against 33.1 % in 1991. The family transmission of the language is weak, and, even if the Basque language is regarded as one of the principal characteristics of the Basque identity, few of the people in the study wished to learn it. The legislation does not recognize the Basque language as an official language, it merely authorizes its teaching on a volunteer basis. The linguistic policy that the authorities set up puts considerable emphasis on teaching, but the older the pupils are, the less likely they are to learn it. This policy, based on motivation, will run up against the fact that to know Basque is not essential to life in Iparralde ; few jobs are proposed and the fields where the Basque language is only language are far from numerous (immersive teaching, some radios, some families). One of the keys will be to be able to create other unilingual social spaces.
Artikulu honen helburua Iparraldeko euskararen egoerari buruzko zenbait gogoeta aurkeztea da. Inkesta soziolinguistikoen arabera, euskaldunak, denak elebidunak, biztanleriaren % 24,7 ziren 2001ean, 1991ean aldiz % 33,1. Familiaren bidezko transmisioa ahula da eta euskara euskal nortasunaren ezaugarri garrantzitsuenetarik batzat hartzen badute ere, lekukoetarik gutxik ikasi nahi lukete. Legegintzak euskara hizkuntza ofizial gisa ez du ezagutzen, irakaskuntza baizik ez du onartzen eta gurasoen nahiaren arabera. Podere publikoek abian jartzen duten hizkuntza politika irakaskuntzan oinarritzen da ; bainan, ikasleak gero eta gehiago adintzen diren eta gero eta gutxiago ikasten dute euskara edo euskaraz. Iparraldean bizitzeko, euskararen ezagutza ez da bat ere ezinbestekoa, eta hori motibozian oinarritzen den hizkuntza politika horren aurka jokatuko da. Euskarari lotuak diren lanpostuak gutxi dira eta euskara hizkuntza bakarrekiko gizarte-eremuak bakanak dira (murgiltze eredua, irrati batzuk, familia euskaldun gutxi). Gakoetarik bat beste eremu elebakar sortzea izanen da.
Fichier principal
Vignette du fichier
2006_Bat_Euskararen_egoera_Ipar.pdf (220.89 Ko) Télécharger le fichier

Dates and versions

artxibo-00069669 , version 1 (19-05-2006)
artxibo-00069669 , version 2 (09-06-2006)
artxibo-00069669 , version 3 (17-07-2006)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00069669 , version 2

Cite

Jean-Baptiste Coyos. Euskararen egoeraz Iparraldean : ohar batzuk sarrera gisa. Bat : soziolinguistika aldizkaria : Hizkuntza normalizazioa eta glotopolitika aldizkaria, 2006, 59, pp.27-38. ⟨artxibo-00069669v2⟩
217 View
252 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More