Aztarna germanikoa Euskal Herriko toponimia historikoan - Artxiker Access content directly
Journal Articles Fontes Linguae Vasconum : Studia et documenta Year : 2001

Aztarna germanikoa Euskal Herriko toponimia historikoan

Abstract

The author proposes a new working hypothesis, thanks to which a series of historical Basque place names migth be explained that were hitherto considered unexplainable. To this end, he takes advantage of some Germanic anthroponyms that have been well documented in a series of territories in Western Europe
Autoreak lan-hipotesia berri bat proposatzen du, zeinak esplika litzakeen Euskal Herriko toponimo historiko batzu orai arte 'ezin esplikatuzko'-tzat ekartzen zirenak, eta hori mendebaldeko Europako lurralde batzuetan ongi dokumentatuak diren germaniar antroponimo batzuei esker
Fichier principal
Vignette du fichier
Aztarna_germanikoa.pdf (123.28 Ko) Télécharger le fichier
Loading...

Dates and versions

artxibo-00000108 , version 1 (24-04-2006)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00000108 , version 1

Cite

Hector Iglesias. Aztarna germanikoa Euskal Herriko toponimia historikoan. Fontes Linguae Vasconum : Studia et documenta, 2001, 87, pp.317-335. ⟨artxibo-00000108⟩
181 View
633 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More