Frantzia metropolitarreko hizkuntza gutxituen egoera gaur egun - Artxiker Access content directly
Journal Articles Bat Soziolinguistika aldizkaria Year : 2021

Frantzia metropolitarreko hizkuntza gutxituen egoera gaur egun

Abstract

This article briefly lists the living languages of regions within metropolitan France. There are nearly twenty of them. This is a snapshot of this language diversity: the position of the languages, their development in recent years and the language policies in place. However, it should be emphasised that figures, indications or surveys are in general scarce and uneven. The commitment of the authorities and society in these different regions also varies. The legal framework, on the other hand, is equally unfavourable everywhere: French is the only official language. All these languages are at risk, but to varying extents.
Artikulu honetan Frantzia metropolitarrean bizi diren eskualdeetako hizkuntzak laburki azalduko dira. Kasik hogei bat dira. Gaur egungo aniztasun horren argazki txikia ematen da: hizkuntzen egoera, azken urte hauetako bilakaera eta eramaten diren hizkuntza politikak. Halere, azpimarratu behar da datuak, argibideak edo inkestak urriak direla oro har, eta homogeneoak ez direla. Halaber, lurralde ezberdin horietan botere publikoen eta gizartearen engaiamendua era askotakoa da. Aldiz, legegintza- kuadroa berdin-berdina da eta ez aldekoa, frantsesa da hizkuntza ofizial bakarra. Hizkuntza horiek denak arriskuan dira, baina ez hein berean
Fichier principal
Vignette du fichier
2021-4 121 Frantzia metropolitarreko... Behin betikoa.pdf (314.23 Ko) Télécharger le fichier
Origin : Files produced by the author(s)

Dates and versions

artxibo-03602604 , version 1 (16-03-2022)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-03602604 , version 1

Cite

Jean-Baptiste Coyos. Frantzia metropolitarreko hizkuntza gutxituen egoera gaur egun. Bat Soziolinguistika aldizkaria , 2021, Europako hizkuntza-aniztasunaz, 121, pp.79-99. ⟨artxibo-03602604⟩
43 View
38 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More