F. Arozena, Paper zaarretan begira, pp.145-146, 1958.

P. Baroja, , p.1022, 1913.

P. Erdozáin and F. Mikelarena, «La población de las Cinco Villas de la Montaña navarra (1700-1850). Crecimiento y estructura, vol.229, pp.393-430, 2003.

S. D. Euskaltzaindia and E. Hiztegia,

A. M. Etxaide, Erizkizundi Irukoitza. Bilbo: Euskaltzaindia, 1984.

A. García-sanz, Liberales navarros a través de sus textos, pp.1820-1823, 2014.

C. Idoate and J. J. Villanueva, Unas ordenanzas de Vera en vascuence», Fontes Linguae Vasconum, vol.37, pp.275-281, 1981.

P. Iñigo, Bortzirietako hizkeraren zenbait berezitasun gaurko gazteen mintzairan», Euskera, pp.291-312, 2007.

A. Irigarai, «Dos documentos en lengua vasca, Cultura Navarra, vol.5, pp.345-352, 1933.

, Izenik gabea, 2013.

M. Lafourcade, Mariages en Labourd sous l'ancien regime, 1989.

X. Lamikiz, M. Padilla-moyano, and X. Videgain, Othoi çato etchera. Le Dauphin itsasontziko euskarazko gutunak (1757) -Correspondance basque du corsaire Le Dauphin (1757), 2015.

J. Madariaga, Sociedad y lengua vasca en los siglos XVII y XVIII. Bilbo: Euskaltzaindia, 2014.

F. Mikelarena, «Vecindad, igualitarismo, situación material», Vasconia: cuadernos de historia-geografía, vol.15, pp.152-167, 1990.

F. Mikelarena, P. Erdozáin, J. Paul-arzak, A. Gutiérrez, and I. Abril, Berako Historia, vol.1, pp.7-211, 1998.

K. Mitxelena and I. Sarasola, Orotariko Euskal Hiztegia. Bilbo: Euskaltzaindia, 1987.

R. M. Pagola, Bonaparte Ondareko Eskuizkribuak: Iparraldeko goinafarrera. 2. liburukia. Bilbo: Deustuko Unibertsitatea, 1995.

I. Sarasola, P. Salaburu, and J. Landa, Corpus Historikoa. UPV/EHUko Euskara Institutua, 2019.

J. Sánchez, El Protomedicato navarro y las cofradías sanitarias de San Cosme y San Damián: el control social de las profesiones sanitarias en Navarra, Iruñea: Nafarroako Gobernua, pp.1496-1829, 2010.

J. M. Satrustegi, Textos dialectales de documentos religiosos vascos», Fontes Linguae Vasconum, vol.48, pp.99-128, 1986.

I. Trebiño, Administrazio zibileko testu historikoak, 2001.

R. Urrizola, Tres cartas en euskara escritas por un ferrón de Bera», Fontes Linguae Vasconum, vol.102, pp.255-270, 2006.