, Artxibora itzultzearen garrantziaz: Maria Angela de Txakartegiren 1775eko Mutrikuko gutuntxoa Erreferentziak Arejita, Adolfo, Igone Etxebarria & Jaione Ibarra. 1995. Mendebaldeko euskal baladak, Antologia. Bilbo: Labayru

B. Ariztimuño, Basque and Proto-Basque: Language-Internal and Typological Approaches to Linguistic Reconstruction, Mikel Martínez-Areta (arg.), pp.359-427, 2013.

B. Ariztimuño, U. Atutxa, D. Krajewska, U. Reguero, and E. Santazilia, Oxel Uribe-Etxebarria & Eneko Zuloaga, 2015.

G. Bilbao, Lubieta, izen berri bat euskal testuen historian, Koldo Mitxelena Katedraren II. Biltzarra. 621-650, 2011.

G. Bilbao, R. Gómez, J. Andoni-lakarra, and J. Manterola, Lazarraga eskuizkribua: edizioa eta azterketa (2.0), 2012.

G. Bilbao, R. Gómez, J. Andoni-lakarra, and J. Manterola, Céline Mounole & Blanca Urgell. Prestatzen. Gabriel Echart zuberotarraren eta Miguel Ros erronkariarraren arteko gutuneria, pp.1615-1617

I. Camino, Dialektologiatik euskalkietara tradizioan gaindi, 2009.

I. Camino, Alphonsa Rodriguez Jesusen Compagnhaco aitaren guiristhinho perfeccioniaren praticaren pparte bat (1782)": edizioa eta azterketa, ASJU, vol.47, issue.1, pp.3-486, 2013.

=. Contav and . Sarasola, , 1983.

J. Hualde and . Ignacio, Neutralización de sibilantes vascas y seseo en castellano, Oihenart, vol.25, pp.89-116, 2010.

J. Jurio and J. María, José Luis Sales Tirapu. Catálogo del Archivo Diocesano de Pamplona, RIEV, vol.35, issue.1, pp.111-113, 1990.

J. Lakarra and . Andoni, Refranes y Sentencias (1596): Ikerketak eta edizioa, 1996.

J. Lakarra and . Andoni, Protovasco, munda y otros: Reconstrucción interna y tipología holística diacrónica, Oihenart, vol.21, pp.229-322, 2006.

X. Lamikiz, M. Padilla-&-xarles, and . Videgain, Le Dauphin" itsasontziko euskarazko gutunak (1757): lehen hurbilketa, Koldo Mitxelena Katedraren III. Biltzarra, pp.325-341, 2013.

J. Lekuona and . Mari, José Ignacio López de Luzuriaga & Antxon Narbaiza. 1992. 1685eko kopla zaharrak

F. Maiora, Reino de Navarra. Euskera: Injurias, coplas, frases, 2011.

K. Mitxelena, Etimología y transformación, pp.305-317, 1972.

K. Mitxelena, Miscelánea filológica vasca, IV. FLV, vol.33, pp.377-406, 1979.

K. Mitxelena, , 1961.

, Fonética Histórica Vasca. Berrarg. in ASJUren gehigarriak 4. Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia

K. Mitxelena, , 1963.

, Lenguas y protolenguas. Berrarg. in ASJUren gehigarriak 10. Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia

K. Mitxelena, , 1964.

, Textos Arcaicos Vascos. Berrarg. in ASJUren gehigarriak 11. Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia & UPV/EHU

K. Mitxelena and . Sarasola, Orotariko Euskal Hiztegia. Bilbo: Euskaltzaindia. OEH = Mitxelena & Sarasola, 1987.

M. Padilla, Kadet eta Bettiriño. Bilbo: Euskaltzaindia, 2011.

M. Padilla, Basque and Proto-Basque: Language-Internal and Typological Approaches to Linguistic Reconstruction, Mikel Martínez-Areta (arg.), pp.323-357, 2013.

J. Sales and . Luis, El Archivo Diocesano de Pamplona. Príncipe de Viana 231, pp.11-28, 2004.

J. Sales and . Luis-&-antonio-prada, Catálogo del Archivo Diocesano de Pamplona: Sección Procesos. Siglo XVIII. 31. liburukia. Iruñea: Iruñeko Elizbarrutiko Artxiboa, 2010.

I. Sarasola, Contribución al estudio y edición de textos antiguos vascos, ASJU, vol.17, pp.69-212, 1983.

J. Satrustegi and . María, Euskal Testu Zaharrak I. Iruñea: Euskaltzaindia, 1987.

J. Satrustegi and . María, Texto bilingüe de una canción amorosa guipuzcoana del siglo XVIII. FLV 68, pp.37-50, 1995.

. Tav-=-mitxelena, , 1964.

A. Tovar and K. Mitxelena-&-enrique-otte, Nuevo y más extenso texto arcaico vasco de una carta del primer obispo de Mexico, Fray Juan de Zumárraga, Euskera, vol.26, issue.1, pp.5-14, 1981.

R. Trask and . Lawrence, The History of Basque. Londres: Routledge. Trebiño, Imanol. 2001. Administrazio zibileko testu historikoak. Oñati: HAEE, 1997.

T. Ugaldebere and . Madina, Donostiarrak eta euskara. XVI-XVIII. Mendeak. Donostia: Euskararen Udal Patronatua, 2000.

B. Urgell, Gero: Axular. Iruñea & Bilbo: Nafarroako Gobernua & Euskaltzaindia. Urkizu, Patricio, 2013. Poesía vasca. Antología bilingüe. Madril: UNED, 2015.

K. Zuazo, Deba ibarreko euskeria, 1999.

K. Zuazo, Deba ibarreko euskara. Dialektologia eta tokiko batua, 2006.

E. Zuloaga and . Atutxa, La neutralización de las sibilantes en vasco: una perspectiva diacrónica, Variación geográfica y social en el panorama lingüístico español. Iruñea: Nafarroako Unibertsitatea, 2014.