Ala ffede, bada! Euskal testu berri gehiago Nafarroako XVI. mendeko justizia-auzibideetan - Artxiker Access content directly
Journal Articles Uztaro. Giza eta gizarte-zientzien aldizkaria Year : 2019

Ala ffede, bada! Euskal testu berri gehiago Nafarroako XVI. mendeko justizia-auzibideetan

Fichier principal
Vignette du fichier
29_52.Hizkuntzalaritza.Uztaro108.pdf (164.38 Ko) Télécharger le fichier
Origin : Files produced by the author(s)
Loading...

Dates and versions

artxibo-02508634 , version 1 (15-03-2020)

Identifiers

Cite

Ekaitz Santazilia, Ekaitz Santazilia Salvador. Ala ffede, bada! Euskal testu berri gehiago Nafarroako XVI. mendeko justizia-auzibideetan. Uztaro. Giza eta gizarte-zientzien aldizkaria, 2019, 108, pp.29-51. ⟨10.26876/uztaro.108.2019.2⟩. ⟨artxibo-02508634⟩
120 View
145 Download

Altmetric

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More