A. , X. Tolerantziaren-gaineko-disertazioa-;-aintziart, and P. , Etienne Salaberri (1903-1981), Bidegileak" saila. Gasteiz: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia, 2003.

, ALDEKOA, I, Bidegileak" saila. Gasteiz: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia, 1991.

A. and I. , Txillardegi: Leturiaren egunkari izkutua". Euskera 2007, 2. 52 (2. aldia. Bilbo, Iker, vol.21, pp.1-15, 2008.

A. , M. L. El-arte-como-vivencia-de-ocio, ;. Bilbao, J. A. Amigo-martija, and J. Donostia, Bidegileak" saila. Gasteiz: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia, pp.1886-1956, 2000.

A. and X. Jean-pierre-arbelbide, Bidegileak" saila. Gasteiz: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia, pp.1841-1905, 2005.

A. , J. Narziso-berriaz-gogoetak, and . Bilbao, UEU, 1992. AZURMENDI, J. Zer dugu Orixeren kontra. Arantzazu: Jakin, 1976. AZURMENDI Joxe. Schopenhauer, Nietzsche, Spengler Miranderen pentsamenduan. Donostia: Susa, 1989. AZURMENDI, J. "Filosofia pertsonalistaren maisu bat: Karlos Santamaria

. Uztaila-abuztua, Santamariaren pentsamendu atarikoa, Jakin, vol.50, pp.61-76, 1991.

B. Xvi, Spe salvi" entziklika, 2001.

J. J. Blanco, ;. Ortega-y-gasset, W. C. Booth, J. M. Colomb, and . Williams, Cómo convertirse en un hábil investigador. Barcelona: Gedisa, Routledge Encyclopedia of Language Teaching and Learning, 1926.

;. London, F. Copleston, X. A. Historia-de-la-filosofía-;-eizagirre, and . Ibarra, Zientzia, Teknika eta Gizartea, Santamaria matematikariaren pentsamoldean, Bidegileak" saila. Gasteiz: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia, vol.9, 1982.

;. Enciclopedia-de-la-filosofía-garzanti, E. Erkiaga, . Neurtitzak, ;. Bilbao, ;. Oinarrizko et al., Jakinen historiaurrea: abertzaletasuna eta euskara, Ediciones b., 1992. Encyclopedia Britannica 2005. Reference Suite. DVD. EPICTETO. Disertaciones. Madrid: Gredos, 1993. EPICURO. Obras. Madrid: Tecnos, 1991. 5. argitalpena. ERASMO. Eromenaren laudorioa, vol.21, pp.1956-2006, 1980.

G. , I. Eta-joseba-gabilondo, ;. García-gual, J. Hitzaurrea, ;. Gebara et al., Iruña: Pamiela, 2005. GABILONDO, J. Nazioaren hondarrak. Bilbao: EHU, 2006. GARCÍA GUAL, J. Sobre el descrédito de la literatura y otros avisos humanistas. Ediciones Península, Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 1945.

, Ediciones Vascas: Donostia, 1979. Gernika aldizkaria. Armiarma webgunea. Ibinagabeitia Proiektua: http:/ andima. armiarma. com/gern/aurki. htm 2009-05-18 GRASSI, E. Heidegger y el problema del humanismo. Barcelona: Anthropos, 2006. HABE. Helduak Euskalduntzeko Oinarrizko Kurrikulua (HEOK)

H. , A. ;. Iriondo, J. I. Eizmendi, ;. Jaeger, and W. Paideia, Erbesteko euskal pentsamendua: bi belaunaldikoen lekukoak, Hª social de la literatura y del arte. 3. lbkia. Madrid: Guadarrama, 1976. HEIDEGGER, M. Gutuna humanismoari buruz in "Artelanaren jatorria eta beste, pp.1899-1953, 1910.

K. , J. ;. Lafargue, P. ;. Lasagabaster, and T. , Diglosia eta euskal literatura. Donostia: Utriusque Vasconiae, LASA GORRAIZ, Xabier. Manex Erdozainzi-Etxart. Oñati: EFA Frantziskotar Argitaletxea, vol.127, pp.127-138, 1956.

X. ;. Apaolaza, J. Mirande, P. Eta, T. Igela, and . Donostia, L´homme à la recherche de son humanité, Herri bat bidegurutzean. Aktak. Editorial Saturraran, 2003. LAZKANO MENDIZABAL. Gizona abere hutsa da. Arantzazu: Jakin, 1975. LÉGAUT, M, 1961.

M. , C. ;. Molinuevo, J. L. Humanismo-y-nuevas-tecnologías, . Madrid, T. Moro et al., Bilbao: Klasikoak, 1992. MOSKOWITZ, G. Caring and Sharing in the Foreing Language Class. USA: Newbury House Publishers, Jakin 50 urte 1956-2006. DVD Sonopress Elkarlanean NIETZSCHE, F. Moralaren genealogia. Klasikoak: Bilbao, 1997. NUSSBAUM, M. The fragility of goodness. Luck and ethics in Greek tragedy and philosophy, vol.101, pp.11-50, 1958.

. Dvd-sonopress-elkarlanean, . Peillen, ;. Tx, ;. Peillen-tx, E. Perez-gaztelu et al., El ocio y la vida intelectual. Madrid: Rialp, 1974. PIEPER, J. Las Virtudes fundamentales. 6. argitaraldia. Madrid: Rialp, 1998. PIEPER, J. Una teoría de la fiesta 1951. Madrid: Rialp, 2006. PULEDDA, Salvatore. Interpretaciones del humanismo. Mikhail Gorbachov-en hitzaurrea, RUBIO, Fanny. Las revistas poéticas españolas, vol.50, pp.1939-1975, 1920.

S. , K. ;. Santamaria, K. ;. Satrustegi, J. M. Tauer, ;. Segura et al., L´éxistentialisme est un humanisme. Folio/Essais. Gallimard, Bidegileak" saila. Gasteiz: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia, vol.35, pp.1898-1983, 1964.

S. , P. ;. Telleria, X. I. Lopez-mendizabal, ;. Toledo-leceta, A. Valla et al., Atazatan oinarritutako hizkuntz irakaskuntza humanista eta ESOL (1) Ikaslea: ikaslea egiazkiago ardatz, Bidegileak" saila. Gasteiz: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia, vol.14, pp.2011-2041, 1986.

B. Oharrak,

Z. and J. R. , 1936-ko euskal erbesteko prentsa Europan" Jakin 119. 2000 in Jakin 50 urte 1956-2006. DVD Sonopress Elkarlanean 2 "Literatura española

, Microsoft Corporation, 2005.

F. Rubio, X atala 4 RUBIO, F. op. cit. 197 or. eta hurrengokoak. Aipagarria deritzogu erdal itzulpenaren izenburu Incierta gloria (Jon Sales) duen katalanerazko eleberriari. Hautatua izan da oraintsu hizkuntza horretako sorkari literario aipagarrienen artean, El Paíseko Babelia gehigarrian egindako galdeketaren arabera kanon kataluniarraz. Kontua da, eleberri horretan, idazleak humanismoaren beharra aipatzen duela alde batekoak eta bestekoak elgarretaratzeko, ezagun diren istilu larrien ondorenean, bai muturreko ezkertiar joera gaindituz zein eskuin muturreko agintezalekeria baztertuz. Ikus nobela horren kritika bat sarean in Nora Catelli, Las revistas poéticas españolas, pp.2009-2013, 2004.

J. Sales, . Incierta-gloria, and S. A. Planeta, Jakinen historiaurrea: abertzaletasuna eta euskara, Jakin, vol.5, pp.19-22, 1956.

, DVD Sonopress Elkarlanean, vol.6

, Ikusi Auñamendi Entziklopedia berri gehiagorako

. Harluxet-hiztegi-entzikopedikoa,

, Encyclopedia Britannica 2005. Reference Suite. Britannica inc. DVD

. Enciclopedia-de-la-filosofía-garzanti, , vol.455, 1992.

, Batikanoaren webgunean daude entziklikak hainbat hizkuntzatan

E. Studiorum-ducem, Aeternis patris entziklika, 1879an. Oraindik orain, Akinokoaren Summa Teologikoaren bigarren parteak (bere bi azpiatalek), gaurkotasuna daukatelako ustea zabal dabilen ustea da. Atal horiek Aristotelesen etikan dute oinarri, eta bertuteen ingurukoak dira, 1923.

A. Popular and &. Guernika, Nuestra posición". Guernika(sic). (Janvier-Février, pp.1-5, 1948.

J. Paulothalamas and L. , El balance de una institución, pp.6-9, 1948.

, Sinatu gabeko idatzataletik.Gernika. (Juillet-Septembre, p.33, 1949.

A. Miguel and . Dorrea, El humanismo de los caballeritos de Azkoitia, Guernika. (Janvier-Mars, p.21, 1949.

T. Labandibar and J. , Las Enseñanzas Morales de los Prohombres Vascos del Siglo XVI, Gernika. 25, pp.15-25, 1948.

D. and D. , Ikhas Euskara". Gernika. 14. (Enero-Marzo): 29 or

J. Ignacio and G. Larrache, L' humanisme chrétien, Guernika. (Janvier-Février, pp.11-14, 1948.

, Al término de una jornada, Gernika, vol.25, p.194, 1953.

J. .. Egiguren, ;. Sarrera, and J. Thalamas-labandibar, Balance de una institución, pp.6-9, 1948.

F. and I. , La Música representativa vasca, Gernika 10, pp.23-26, 1950.

A. Dorrea and M. , En torno a una fecha memorable, Guernika. Avril-Juin, pp.4-9, 1949.

F. , I. De, ;. Lorda, and C. , La música representativa vasca, Enciclopedia General Ilustrada del PaísVasco Auñamendi, 1970.

C. and F. , Historia de la filosofía, Ariel, vol.9, 1982.

R. and G. D. Antiseri, Historia del pensamiento filosófico y científico. 3. lbkia. Barcelona: Herder, 1988. 30 THALAMAS LABANDIBAR, Gernika.11. Avril-Juin, vol.1950, pp.15-17

C. and F. , Historia de la filosofía, vol.9

R. and G. D. Antiseri, Historia del pensamiento filosófico y científico. 3. lbkia. Barcelona: Herder, 1988.

P. Rafael, Eman da zabalzazu, Gernika 1945. Urria-Azaroa

A. Dorrea and M. , En torno a una fecha memorable, Guernika. Avril-Juin, vol.8, 1949.

, Gizabidea". Gernika 11. Avril-Juin, vol.1950, pp.51-52

J. Ibidem-;-ikus and W. Paideia, Madrid: FCE, 1990. Platonen iritzia izateko (665-6 or)

, Berpizkunde garaia Italian zer zeukaten gizaki hezitutzat ikus beza orduko bestsellerra izan zen eskuliburua, alegia, B. CASTIGLIONE-ren El libro del cortesano, hainbatetan eta hainbat hizkuntzetara itzulia Europan, eta oraino, zenbaitek baliagarritzat daukatena (Luis Racionero saiogile espainiarrak duela ez asko)

, Gizabidea". Gernika 11. Avril-Juin, vol.1950, pp.51-52

I. Andima, GERNIKA gure aldizkaria, Gernika 25. 1953, pp.196-197

G. Larrache and J. Ignacio, L' humanisme chrétien, Guernika. Janvier-Février, vol.1948, pp.11-14

T. Labandibar and J. , Humanismo popular, p.151, 1953.

F. K. Krutwig´tar, Humanismu, gizabidea". Gernika 17. Octubre-Diciembre 1951, vol.10

F. Krutwig´tar, Gernikako Arbolaren Fruktuak Egia ta Tolerantza, Gernika 15. Avril-Juin, pp.66-71, 1951.

F. K. Krutwigtar, History of Europe, Encyclopedia Britannica 2005. Reference Suite. Britannica inc. DVD, vol.46

, IBINAGABEITIA´tar Andima. Gernika 25. Octubre-Diciembre, vol.1953, pp.196-203

T. Labandibar and J. , Humanismo popular

A. P. , Nuestra posición". Guernika. Janvier-Février, vol.1948, pp.1-5

. Lavisse-ren-aipu-solte-bat and . Gernika, Avril-Juin 1949: 31 or. 51 THALAMAS LABANDIBAR; J, Avril-Juin, p.16, 1950.

F. K. Krutwig´tar, Humanismoa, gizabidea, Gernika 17. Octubre-Diciembre1951, pp.8-10

, Julio-Septiembre 1953: 187 eta hur, Gernika, vol.24

M. Jon, Ametsetarik

A. , J. Schopenhauer, S. Nietzsche, . Miranderen-pentsamenduan, and . Donostia, , 1989.

A. and J. De, México visto por una Vasca (II)". Gernika 14. Enero-Marzo, pp.50-52, 1951.

. Etxaide´tar-jon and . Olentzero, Gernika 14, vol.34

J. , W. Paideia, and . Madrid, , 1990.

Z. and J. R. , 1936-ko euskal erbesteko prentsa Europan, Jakin, vol.119, p.88, 2000.

T. Labandibar and J. , Gernika, foco posible de espiritualidad

R. and L. , La educación de adultos, Gernika 23. Abril-Junio, pp.88-89, 1953.

E. Salaberri, Le pedagogue et le commissaire (III), pp.36-38, 1950.

G. De and M. , Enero-Marzo 1952: 31 or, vol.18

E. Salaberri, Le Pédagogue et le Commissaire (II), vol.1950, pp.30-33

J. M. Parisekoa, Eskuara eskolan". Guernika. Ekaina-Abuztua, vol.5, 1948.

L. Iñaki, Erlas Txoriya

V. and Y. De, Au Pays Basque". Gernika 18. Enero-Marzo 1952:56 or

:. Ikusi-beste-adibide-bat and P. Espil, Le doux cimetière". Gernika 10. Janvier-Mars 1950: 2 or.; ikusi bere, Coeur Basque". Gernika, vol.25, 2007.

M. Kindin, Bi erri zar, vol.1952, pp.277-278

. Basarri, Euskal baserriak". Guernika. Urtarrila-Martxoa 1949: 5 or. 72 ONDARRIBI´tar bat, p.41, 1950.

A. , Semea egin da aita, p.50, 1950.

. Basurko, Lore bat". Gernika 14. Enero-Marzo, p.43, 1951.

A. Joakin, Arrats Zorionezkua". Gernika 11. Avril-Juin 1950: 59. 76 ONDARRIBI´tar bat, p.41, 1950.

A. and J. , L´âme basque, p.40, 1952.

R. Victor and . Añibarro, La restricción y la amplitud en el movimiento vasco cultural y humanístico, Gernika 22. Enero-Marzo, vol.1953, pp.11-13

Z. Eduardo, Gernikako arbola

A. Dorrea and M. , Guernika en la encrucijada, Guernika. Mars-Mai, vol.1948, pp.1-6

M. Francisco-de and C. Pitollet, Folklorismo antifolklorista". Gernika, vol.24, p.17, 1953.

. Mirande'tar-jon'ek, Euskaldungoaren etsaiak, Gernika 23, pp.85-87, 1953.

. Erkiagarre, Euskararen hel-oihua: Unamuno zuzen othe zan?". Gernika 18, pp.40-41, 1952.

M. and J. , Correspondencia". Gernika, vol.13, p.55, 1950.

. Ibinagabeitiatar´andima, Kultur bidean, p.238, 1952.

N. Ormaetxea, Neologismos y arte de traducir, Gernika, vol.25, pp.210-212, 1953.

O. and N. , Errores de vascólogos nuestros, Gernika, vol.10, p.16, 1950.

N. Ormaetxea, Neologismos y arte de traducir, Gernika 25. Urria-Abendua, 1953.

N. Ormaetxea, Las expresiones y la expresión, Gernika. Juillet-Septembre, vol.1949, pp.16-18

I. Andima, Euskal liburu baten mendebetetzea, Gernika 17. Urria-Abendua, 1951.

L. René, Euskaltzaindian Sartze Itzaldia, pp.2-5, 1950.

. Ininagabeitia'tar-andima, Olerkariarenean, Gernika 23, pp.98-101, 1953.

. Aspaldiko, Itz-Neurtu ta Itz-Lauz, Gernika 13. Octubre-Diciembre 1950: 39. 96 LEKUMBERRI, p.6, 1948.

G. Gual and J. Hitzaurrea, Esopo. Fábulas. Madrid: Biblioteca Gredos, 1982.

O. Nicolás, Errores de vascólogos nuestros (II), Apirila-Ekaina, pp.25-28, 1950.

F. Krutwig´tar, Euskara Euskalerriaren kultur-bidea ledin izan, Gernika. Enero-Marzo, vol.1951, pp.8-11

A. Ibinagabeitia, Guatemala'ko "Eusko Gogoa"-koeri ¡Aunitz Urtez, Gernika 24, vol.1953, p.46, 1950.

O. Nikolas, Comentarios a un artículo de Gernika, Gernika 14. Enero-Marzo, vol.1951, pp.18-21

M. Jon, Abertzaletasunaren inguruan, pp.207-208, 1953.

G. and J. , El sentido popular de la paz, Gernika 10. Janvier-Mars, pp.30-32, 1950.

L. and P. De, Il existe un complexe basque, Gernika 23. Abril-Junio, p.90, 1953.

. Orixe, Adur, Eskara". Gernika 15, Abril-Junio, vol.1951, pp.105-106

L. and M. , La crétinisation du peuple basque par les bons sentiments folkloriques, Gernika 23. Abril-Junio, vol.1953, pp.94-95

. Aurritzak, 1937, Gernika!, 1050". Gernika 11, Avril-Juin, p.1, 1950.

. Gernika-lagunartekoak and . Aurritza, Gernika 19. Abril-Junio, p.69, 1937.

V. Sacerdotes-vascos, Nuestro homenaje y adhesión al Padre Olaso, Gernika. Mars-Mai, vol.1948, pp.8-12

A. Joakin, Udaberriya, Noiz othe?". Gernika 15. Abril-Junio, vol.12, p.113, 1951.

, Gaupe Hotz Huntan". Gernika 17. Octubre-Diciembre 1951: 18. 114 ERKIAGARRE, p.34, 1951.

L. Iñaki, Jesus aurtxoari, agur, Gernika. 17. (Urria-Abendua, p.41, 1951.

L. Iñaki, Nere Aitortza eta Asmuak, p.57, 1951.

, BUSTINTZA´tar Errose (Mañariko), Gernika 15. Abril-Junio, pp.156-157, 1951.

, ESPURU (=ORIXE), Gernika 13. Octubre-Diciembre, pp.20-21, 1950.

M. Jon´ek, Euskaldungoaren etsaiak". Gernika 23. Abril-Junio, vol.1953, pp.85-87

, Egile Bakharra, Gernika. Juillet-Septembre, p.3, 1949.

. Basarri, Itxasoa aserre, Gernika 15. Abril-Junio, p.155, 1951.

F. Krutwig´tar, Gernika 16. Julio-Setiembre 1951: 33. 123 "Maya". Encyclopedia Britannica 2005. Reference Suite. Britannica inc. DVD. 124 Gernika 13. 1951. 125 ALDABE´tar iokin, p.38, 1951.

A. Joakin, Jaunaren aserrea, Némesis". Microsoft Encarta, 1949.

A. Dorrea and M. , La Hora del Humanismo, Gernika. Janvier-Février, vol.1948, pp.8-10

T. Labandibar and J. , Las Enseñanzas Morales de los Prohombres Vascos del Siglo XVI, Guernika. Janvier-Février 1948: 18. J. Thalamasek aipu hau ateratzen du Frantzisko Xabierrekoaren gutun batetik. 130 Ibidem. 131 filosofia horren berri ematen du lan honek: PIEPER, J. Las Virtudes fundamentales

M. Ion, Mendi-gallurretatik (Aus hohen Bergen. Fr. Nietzsche). Gernika 18. Enero-Marzo, pp.34-35, 1952.

A. Hauser, Hª social de la literatura y del arte. 3. lbkia. Madrid: Guadarrama, vol.266, 1976.

A. and J. , Euskal Herria krisian. Donostia: Elkarlanean, 1999.

, BUSTITZA´tar Errose (Mañariko), Notas, Comentarios, Correspondencia. Gernika, vol.14, p.161, 1951.

D. and D. , Ilhunduratik argira, Gernika. Juillet-Septembre, p.3, 1949.

J. Bilbao, Pierre Loti y el País Vasco, Gernika 11, vol.1950, pp.64-67

E. Britannica, Reference Suite. Britannica inc. DVD.: 140 EUSKALDUN GAZTE BAT, Gure Xedeak". Guernika. Mars-Mai, vol.1948, pp.7-8, 2005.

L. and R. , Las campanas viejas de mi pueblo, p.253, 1952.

A. Hauser, Hª social de la literatura y del arte. 3. lbkia. Madrid: Guadarrama, 1976. 265 or.Zientzia eta humanitateen arteko auziaz, 1926.

E. and X. A. Ibarra, Zientzia, Teknika eta Gizartea, Santamaria matematikariaren pentsamoldean, Karlos Santamariaren lanak: azterketak

, Euskara/erdara txandaketak originalean bertan daude. 145 EUSKALDUN GAZTE BAT, Gure Xedeak". Guernika. Mars-mai, vol.1948, pp.7-8

E. Pierre, Octubre-Diciembre 1951: 30. 147 SO EGILEA, Tresnaren mendea". Guernika. Janvier-Février, vol.17, p.7, 1948.

. Basarri, Atzerriko bizitza". Gernika 14. Enero-Marzo, p.49, 1951.

A. and J. De, México visto por una Vasca (II)". Gernika 14. Enero-Marzo, pp.50-52, 1951.

A. and J. De, México visto por una Vasca (II)". Gernika 14. Enero-Marzo, pp.50-52, 1951.

A. and J. De, México visto por una vasca, Gernika 13. (Urria-Abendua, pp.47-49, 1950.

. Balendiñe, Azkatasun egarria, Gernika 13. Octubre-Diciembre, p.32, 1950.

. Aspaldiko, Gernika´ko Arbolaren" urtemuga, Gernika 23. Abril-Junio, p.74, 1953.

P. Errota, Oroipena. Guernika. Janvier-Février, vol.1948, pp.6-7

F. and I. , Le bicentenaire d'un grand fils du Pays Basque, 156 ASTIZ DORREA, M, vol.8, pp.4-9

G. and J. De, Lo que importa en el futuro" Gernika 24, pp.172-173, 1953.

B. Trujillo, Diktadore horren peko errejimena salatu zuen eta, vol.1953, pp.154-156

A. Dorrea and M. , La Hora del Humanismo, Guernika. Janvier-Février, vol.1948, pp.8-10

Y. and J. , Témoignages et Présences". Guernika, p.26, 1948.

A. , Biotzkadak". Gernika 10. Janvier-Mars 1950: 21. 162 LEGARRALDE, p.266, 1952.

D. and D. , Garruze-ko eguna". Gernika 1949. Décembre 1949:30-33; eta autore beraren "Ilhunduratik argira, Gernika. Juillet-Septembre, 1949.

D. and D. , Ganichen makhila, Gernika. Juillet-Septembre, vol.1950, pp.25-27

M. and F. De, Folklorismo antifolklorista". Gernika 24. Julio-Septiembre 1953: 148. 166 BASARRI, p.26, 1950.

D. and D. , Amacho, Gernika 11. Avril-Juin, pp.56-58

D. and D. , Garruze-ko eguna, Gernika. Décembre, p.34, 1949.

L. Iñaki, Ama eta aurtxoa, Gernika 10. Janvier-Mars, p.14, 1950.

D. and D. , Amacho, Apirila-Ekaina, pp.56-58, 1950.

, ¡Errekatxo Gaizoa!". Gernika 15. Abril-Junio, p.135, 1951.

A. Iokin, Aita!". Gernika, vol.16, p.36, 1951.

. Errea, Nuestro "antiliterarismo, p.186, 1953.