N. Alzola, Larramendi, el poeta de Vera de Bidasoa, BSVAP, pp.365-366, 1960.

A. Amorós, Introducción a la literatura, Miranderen lan kritikoak. Jon Mirande. Pamiela, pp.1986-1993, 1985.

U. Apalategi, Belaunaldi literarioak auzitan. Utriusque Vasconiae: Donostia, 2005.

J. A. Arana-martija, Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia: Gasteiz, pp.1886-1956, 2001.

X. Arbelbide, Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia: Gasteiz, pp.1841-1905, 2005.

X. Arbelbide, Jean Pierre Goytino eta Californiako Eskual Herria. Euskaltzaindia-BBK Fundazioa: Bilbao, Rivages Poche, pp.1954-1957, 1953.

G. Aulestia, Un siglo de literatura vasca (III): Guerra Civil y literatura vasca en el exilio, Sancho el Sabio, vol.7, pp.13-77, 1997.

G. Aulestia, Erbesteko euskal literaturaren antologia, J. A. Ascunce

. Donostia, , 1992.

J. Azurmendi, Filosofia pertsonalistaren maisu bat: Karlos Santa María, Jakin 91. Uztaila-Abuztua, vol.50, pp.63-88, 1956.

J. Azurmendi, Josu Landaren Gerraondoko poesiaren historia, Jakin, vol.29, pp.167-172, 1983.

J. Azurmendi, Mirande, berriro, vol.106, pp.31-43, 1998.

J. Azurmendi, Mitxelenaren bere lekuratzeko, 1984.

J. Azurmendi, Nietzscheren itzal-argia" in A. A. Baloreak gizartean. UEU-Filosofia Saila: Iruñea, 1989.

, Euskal Literatura Gernika aldizkari liberalean, p.175

. Bibliografia,

A. A. , Zenbaki berezia: "25 urte euskal kulturan, Anitz Autore) Jakin, vol.21, 1981.

A. A. Literatura-terminoen and . Hiztegia, Poesía en los años oscuros. Las revistas poéticas andaluzas 19391978. Centro Andaluz de las Letras, 2000.

A. A. , Politika hiztegia 1. UZEI: Elkar: Donostia, 1985. A.: "Pasionea. Xabier Iratzeder. Belok, pp.1954-1959, 1954.

J. M. Agirre, Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia: Gasteiz, 1920.

M. Agud, BRSBAP, vol.37, issue.12, pp.289-291, 1981.

P. Ainziart, Etienne Salaberri (1903-1981), Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia: Gasteiz, 2003. Aizpurua Barandiaran, Jexux eta Jon Aizpurua Barandiaran: Joxe Miguel Barandiaran, 1991.

I. Aldekoa, Euskal literaturaz hiru apunte solte

I. Aldekoa, Postmodernitatea gurean". Egan 2006-1/2, LVIII alea

I. Aldekoa, Txillardegi: Leturiaren egunkari izkutua". Euskera 2007,2. 52 libk. (2. aldia). Bilbo, 2008.

I. Aldekoa, Ilustrazioaren eragina euskal literaturan

I. Aldekoa, XIX-XX. Mendeetako euskal poesigintza: tradizioa eta eraberriketa

I. Aldekoa, Arranegi. Eusebio Erkiaga. Itxaropena, pp.1982-1994, 1958.

I. Camino, Gorrotoa lege, Jon Etxaide. Elkar, pp.1984-1995, 1984.

I. Camino, Jaioko dira, Eusebio Erkiaga. Labayru, pp.1985-1986, 1984.

I. Camino, Joanak joan. Yon Etxaide. Erein, pp.1986-1990, 1986.

J. Casenave, Euskal nortasunaren irudiak XIX-garren mendeko bigarren partean, Antoine d´Abbadie 1897-1997. Eusko Ikaskuntza: Ezohiko Kongresua, 1997.

J. Casenave, Ramuntcho, Pierre Loti-ren sartzea Euskal Herrian" in Iker 14 (II): Euskal gramatikan eta literaturari buruzko ikasketak XXI. Mendearen atarian, Euskaltzaindia: Bilbo, pp.69-79, 2003.

P. Charritton, Xabier Diharce "Iratzeder, Manuel Lekuona Saria. Eusko Ikaskuntza: Donostia, 1994.

J. Cillero, Jon Mirande eta Robert Laxalt, adiskidantza baten historia". Jakin 106, 1998ko maiatza-ekaina, vol.59

F. Copleston, Ariel: Barcelona, 1982. Cuddon, J. A.: Dictionary of literary terms & literary theory. Penguin: London, vol.9, 1999.

D. Pablo, . Santiago-eta-ludger, and . Mees, El péndulo patriótico. Historia del Partido Nacionalista Vasco, 1985.

A. Delgado, Rafael Picavea 1867-1946. Euskal historiaren pertsonaia ahaztua. Sabino Arana Fundazioa-Oiartzungo Udala: Bilbao, 2008.

J. Díaz-noci, Aneiros: Kazetaritza hizkuntza minorizatuetan. EHU, Argitalpen Zerbitzua, 2009.

J. Díaz-noci, Bittor Garitaonaindia. Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia: Gasteiz, 1998.

J. Diaz-noci, Euskarazko aldizkari, egutegi eta almanaken erroldea (1834-1959). Eusko Ikaskuntza: Donostia, 1994.

, Euskal Literatura Gernika aldizkari liberalean, p.177

J. Azurmendi, Orixeren inguruko garai-giroaz

J. Azurmendi, Pensamiento personalista en Euskadi en torno a la guerra, RIEV 41,1, pp.77-98, 1996.

J. Azurmendi, Diputación de Guipuzkoa: Donostia, 1977.

J. Azurmendi and J. Azurmendi, Santa Mariaren pentsamendu atarikoa, pp.61-76, 1976.

J. Azurmendi, Schopenhauer, Nietzsche, Spengler Miranderen pentsamenduan, 1989.

R. Barthes, Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia: Gasteiz, pp.1898-1994, 1964.

A. Beola, Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia: Gasteiz, 1920.

D. Bergez, La critique thématique" in Introduction aux Méthodes Critiques pour l´analyse littéraire, Bordas, 1990.

P. Bidart, Ethnografie et esthétique des traditions populaires basques dans les concours de poésie basque, 1997.

G. Bilbao, Bergiliren Unai eta Alor-kantak. Andima Ibinagabeitia. Euskal Editoreen elkartea, 1992. Bi bider klasiko"-Euskaldunon Egunkaria, pp.1993-1994

G. Bilbao, Latin-literaturarako sarbidea. Idazleak eta idazlanak. UEU: Bilbo, 2002.

H. Bloom, W. C. Booth, G. G. Colomb, and J. M. Williams, ¿Dónde se encuentra la sabiduría, Taurus, Madrid, 2001.

I. Borda, Oraindik ere Haur besoetakoaz

P. Etxeberria´tar, Arranegi. Eusebio Erkiaga. Itxaropena, Euzko Gogoa, pp.1958-1961, 1958.

I. Fagoaga, Domiku Garat, 1979.

E. Fromm, To have or to be, Continuum: London, 1976. Gabilondo, J.: Nazioaren hondarrak. EHU: Bilbao, 2006. Galfarsoro, I. eta Joseba Gabilondo: Kultura eta identitate erbesteratuak: (nomadologia subalternoak). Pamiela: Iruñea, 2005.

J. García-gual, Sobre el descrédito de la literatura y otros avisos humanistas. Ediciones Península, 1999.

J. García-gual, Prólogo" in Esopo:Fábulas. Biblioteca Gredos: Madrid, 1982.

V. García, Loti o la fabulación del Yo" in Thélème. Revista complutense de estudios franceses

X. Gereño, Jon Mirande-ren idazlan hautatuak. Txomin Peillen. Gero, 1976". Anaitasuna, pp.1976-1988

, Gernika aldizkaria. Armiarma webgunea. Ibinagabeitia Proiektua

, Gernika: revista periódica 1, 1945.

P. Goenaga, Orixeren gramatika lanez" in A. A. Orixe Mendeurrena (1888-1988) IV (Hitzaldiak). Etor: Donostia, pp.535-554, 1979.

P. Goenaga, Patxi Goenaga Euskaltzaindian sartzea

M. González, Euskal Herriko prentsa: XVIII. Mendetik 1945era. Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia, Euskara Mintzagai, vol.3

, Euskal Literatura Gernika aldizkari liberalean, p.179

D. Noci, Euskal kazetaritza 50eko hamarkadan, Egan, vol.54, 2001.

H. Dufau, Christophe (1888-1922) [aitzin-solasa, Dufau bi anaiak: Dominique (1880-1956), 2007.

H. Duhau, Dominique Dufau, notario euskaltzale senperetarra (1880-1956)". Zuzenbidearen Euskal Akademiaren aldizkaria 12, pp.65-115, 2007.

H. Duhau and N. Echaniz, Elkar: Donostia, Dufau bi anaiak, 1978.

A. Eguskitza, Hitzaurre gisa, 1976.

X. Eizagirre and A. Ibarra, Zientzia, Teknika eta Gizartea, Santa Maria matematikariaren pentsamoldean, Karlos SantaMaríaren lanak: azterketak

J. Elortza, Justo Garate (1900-1994), Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia: Gasteiz, 2000.

A. Elorza, Sobre los orígenes literarios del Nacionalismo". Saioak (Revista de estudios vascos, vol.2, pp.69-98, 1978.

. Enciclopedia-de-la-filosofía-garzanti, , 1992.

E. Erkiaga, Neurtitzak. Idatz& Mintz Literatur atalen sorta: Bilbao, Jakin, vol.21, pp.1956-2006, 1981.

J. Eslava, El sexo de nuestros padres, Planeta, 1993.

D. Estébanez-calderón, Breve diccionario de términos literarios. Biblioteca de consulta, 2000.

I. Etxebarria, . Tx, and . Larrea, Gerraosteko literatura. Labayru: Bilbao, 1980.

J. Iriondo, Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu nagusia: Gasteiz, pp.1898-1994, 2004.

J. Iriondo, Iñaki Eizmendi "Basarri, Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia: Gasteiz, 2002. Izen gabea: "Gorrotoa lege. Jon Etxaide. Itxaropena, pp.1913-1999, 1964.

P. Iztueta-armendariz, Erbesteko euskal pentsamendua: bi belaunaldikoen lekukoak, 2001.

I. Armendariz and P. , Euskal idazleen belaunaldiez. Utriusque Vasconiae: Donostia, 2005.

P. Iztueta and I. Eta, Utriusque Vasconiae: Donostia, pp.1917-1961, 2006.

P. Iztueta, Euskal kulturaren kontraesanak: teoria eta praxia, UEU, vol.9, 1993.

P. Iztueta, Euskal kulturaren kontraesanak: teoria eta praxia". Uztaro 9, pp.119-152, 1993.

P. Iztueta, Euzko Gogoa"-ren erronka". Gogoa III-I, pp.69-97, 2003.

P. Iztueta, Erbesteko euskal pentsamendua, 2001.

P. Iztueta, Intelligentsia kimatuaren orbelak. Kutxa Fundazioa: Irun, 1996.

P. Iztueta, Nikolas Ormaetxea "Orixe, Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia: Gasteiz, pp.1888-1961, 1987.

P. Iztueta and P. Iztueta, Orixe eta bere garaia. Etor/Eusko Jaurlaritza: Donostia, 1991.

P. Iztueta, Orixe gaitzetsia. Utriusque Vasconiae: Donostiae, 2003. Iztueta, P.: Orixe saiogilea. Utriusque Vasconiae: Donostia, 2003. Euskal Literatura Gernika aldizkari liberalean, p.181

A. Gurruchaga, El código nacionalista vasco durante el franquismo, Anthropos, 1985.

J. Habermas, Le discours philosophique de la modernité. Gallimard, 1988.

J. Haritschelhar, Ideologiak Lore Jokoetako kantuetan, Antoine d´Abbadie 1897-1997. Eusko Ikaskuntza/Euskaltzaindia: Ezohiko Kongresua, 1997.

A. Hauser, Hª social de la literatura y del arte. 3. lbkia.. Guadarrama: Madrid, The Oxford Companion to Philosophy, 1976.

A. I´tarr, Alos Torrea. Elezar Berritua. Yon Etxaide. Itxaropena, Euzko Gogoa, pp.1950-1957, 1950.

E. Ibarzabal, 50 años de nacionalismo vasco, Ediciones Vascas: Bilbao, 1928.

E. Ibarzabal and . Koldo-mitxelena, Euzkera ta liburu lizunak, pp.1952-1953, 1977.

A. Ibinagabeitia, Andimaren idazlan hautatuak. Elkarlanean: Donostia, 1999.

A. Ibinagabeitia, Jokin Zaitegi. Pizkunde, 1946. Zaitegi´ren idaztiei buruz, Euzko Gogoa, pp.1950-1952

A. Ibinagabeitia, Herri mina. Aita Lertxundiren musika, Iratzederren olerkiak, Belok, 1952. Euzko Gogoa, pp.1953-1956

A. Ibinagabeitia, Erbestetik barne-minez. Gutunak 1935-1967. P. Urkizuren edizioa, 2000.

J. Intxausti, Hamar urteko lana (1950-1959), Jakin 13, pp.96-119, 1980.

J. Intxausti, Euzko Gogoa"-ren lankideak, Jakin 12, pp.120-137, 1979.

J. J. Lanz, Páginas del 68. Revistas poéticas juveniles 1962-1977, 2007.

J. M. Larrea, Miranderen lan kritikoak. Pamiela: Iruña, 1985. Larrea, Tx.: "1956ko belaunaldia" in A. A. Gerraosteko literatura. Labayru, pp.9-16, 1989.

P. Larzabal, Pierre Loti eta gu" in Piarres Larzabalen idazlanak (V), 1996.

L. Gorraiz and . Xabier, , 2000.

T. Lasagabaster, Erbesteko literatura eta euskal literaturaren historia, Herri bat bidegurutzean. Aktak. Editorial Saturraran, 2003.

T. Lasgabaster, La historiografía literaria vasca. Aproximación cr´tico bibliográfica, Las literaturas de los vascos, 2002.

J. M. Lekuona, Basarriren bertsolari proiektua" in Ikaskuntzak Euskal Literaturaz (1974-1996). Deustuko Unibertsitatea: Donostia, pp.364-379, 1998.

J. Llovet, Teoría literaria y literatura comparada. Ariel: Barcelona, 2005.

E. Lopez-adan, Jon Mirande, eskuin muturreko idazlea, vol.45

M. Gambarte and E. , El concepto de generación literaria, 1996.

M. Mendizabal, Txurio Txoria, Eusebio Erkiaga. Labayru, pp.1987-1989, 1986.

R. Mielgo, Eusebio Erkiagaren gerraosteko elaberrigintza (1958-1964), 1995.

J. Mirande and . Eta-tx, Peillen: Igela: euskaldun heterodoxoen errebista. Hordago: Donostia, 1979.

K. Mitxelena, Gure artean. Alberdania/Gipuzkoako Foru Aldundia: Zarautz, 2001.

, Euskal Literatura Gernika aldizkari liberalean, p.183

. Jakin, Haizea dakiten orriak. 50 urte, 1956.

F. Juaristi, Arturo Kanpionen bost euskal narrazio, pp.1993-2002

X. Kaltzakorta, usko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia: Gasteiz, pp.1899-1953, 2000.

J. Kintana, Nietzsche euskal literaturan: Jean Etxepareren "Amodioa, Jakin 127. Azaroa-Abendua, pp.109-128, 1910.

X. Kintana, Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia: Gasteiz, 1921.

J. Kortazar, Etxaide aitaren urratsen bila, Jon Etxaide. Erein, pp.1987-1999, 1987.

J. Kortazar, Euzkerea" eta "Yakintza" aldizkarietako olerkigintza. Labayru ikastegia/Zornotzako udala: Bilbao, 1995.

J. Kortazar, Literatur kritikaz, Jakin, vol.56, pp.183-191, 1990.

J. Kortazar, Eusebio Erkiaga (1912-1993), Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia: Gasteiz, 1997.

J. Kortazar, Diglosia eta euskal literatura, 2002.

J. ;. Kortazar and J. Dvd-sonopress-elkarlanean-landa, Orixeren literatur tradizioez, Igibarziaren iphuinak. Federiko Krutwig. Luis Haranburu, 1982. Literaturaren heriotzea". Argia, vol.87, pp.1982-1987, 1956.

J. Landa, Mikelditarrak. Belatzen Baratza. Federiko Krutwig. Ediciones Vascas, 1979. Krutwig, bere baratzaren belatza". Zeruko Argia, pp.1980-1983

J. Landa, Gerraondoko poesiaren historia. Elkar-AEK. Donostia, 1983.

J. J. Lanz, Introducción a la generación poética española de 1968. (Elementos para un marco histórico crítico en el período 1962-1977), EHU, 2000.

T. Peillen, Jon Mirande 1950-1960 urtetako hamarkadan

T. Peillen, Jon Miranderen ordeinua bere lekuan, Jakin, vol.106, pp.11-30, 1956.

T. Peillen, Txomin Peillenen Euskaltzaindian sartzea, pp.429-486, 1989.

E. Perez-gaztelu, Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia: Gasteiz, 1920.

J. Petersen, Las generaciones literarias", in E. Ermatinger, Filosofía de la ciencia literaria, pp.137-193, 1984.

J. Plazaola, Introducción a la estética. Historia, teoría, textos, 1991.

R. Ortega and M. , Revistas literarias españolas del siglo XX, pp.1919-1975, 2005.

J. Rojo, Yon Etxaideren idazlanak: historiatik literaturara, Jakin, vol.110, pp.37-48, 1999.

F. Rubio, Las revistas poéticas españolas, pp.1939-1975, 1976.

A. Ruiz-de-gauna, Catálogo de publicaciones periódicas vascas de los siglos XIX y XX, Eusko Ikaskuntza, 1991.

E. Ruiz, Hitzaurrea in Píndaroren "Odas, 2006.

B. Russell, A. Eta, and . Einstein, Russell-Einstein Agiria". Gogoa V-2. 2005eko urria 193-203 or, Itzultzailea J. M. Larrazabal. London, 19559.
DOI : 10.4324/9780203450963

J. San-martin, Andima Ibinagabeitiaren euskaltzaletasuna

J. San-martin, D. Nemesio Etxaniz euskal idazlea
URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01768162

J. San-martin, Juan Thalamas Labandibar, Euskera, vol.26, pp.1016-1017, 1981.

, Euskal Literatura Gernika aldizkari liberalean, p.185

K. Mitxelena, Historia de la literatura vasca, 1960.

C. Moeller, Littérature du XXème siècle et christianisme.4 lbki.. Casterman, 1958.

E. Mounier, Le personnalisme. PUF: Paris, 1949. 17. argit, 2005.

I. ;. Murua, . Dvd-sonopress-elkarlanean, and R. Nieto, Historia de la literatura española (y 4), Desde el 98 a nuestros días. Acento: Madrid, 2001. Nietzsche, F.: Moralaren genealogia. Klasikoak: Bilbao, 1997. O.: "Zeru-menditik. Iratzeder. Ezkila irarpenak, vol.101, pp.1959-1969, 1959.

J. M. Odriozola, Gerraurreko gizarte-hizkuntzalaritza Euskal Herrian, 1992.

M. J. Olaziregi, Euskal eleberriaren historia, Orixe: Idazlan guztiak. Etor: Donostia, 1991.

. Orixe and . Gutunak, P. eta I. Iztuetak prestatua. Utriusque Vasconiae: Donostia, pp.1917-1961, 2006.

J. Ortega-y-gasset and A. Ortiz, Partido Nacionalista Vasco eta euskal indarren batasuna, Jakin, vol.143, pp.117-122, 1977.

L. Otaegi, Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia: Gasteiz, 1925.

O. Paz, Los hijos del limo, 1974.

O. Paz, Baloreak Euskal Herrian eta beste gizarteetan. Utriusque Vasconiae: Donostia, 1990.

X. Telleria, Ixaka Lopez-Mendizabal (1879-1977), Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia: Gasteiz, 1999.

J. Thalamas, Isidoro de Fagoaga Larrache: una vida señera de artista y de escritor, BRSBAP XXXIII, pp.343-413, 1976.

T. Todorov, O. Eta, and . Ducrot, Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. Éditions du Seuil, 1972.

T. Todorov, Todorov, Tzv.: Devoirs et délices. Une vie de passeur. Entretiens avec Catherine Portevin, Théories du symbole. Éditions du Seuil, 1977.

T. Todorov, L´esprit des Lumières, Le jardin imparfait. Grasset, 1998.

T. Todorov and A. M. Toledo-leceta, Nous et les autres. La réflexion française sur la diversité humaine. Éditions du Seuil, In Oihenart, vol.14, 1989.

A. M. Toledo, Euskal narrazio-prosa modernoaren atarian, vol.27, 1990.

J. M. Torrealdai, Euskararen zapalkuntza (1936-1939

J. M. Torrealdai, Yon Etxaide, barne exilioan euskaltzale, Jakin, vol.110, 1999.

J. M. Torrealdai, Yon Etxaide, barne exilioan euskaltzale, Jakin, vol.122, pp.59-73

J. M. Torrealdai, Euskal idazleak, gaur. Jakin: Oñati-Arantzazu, 1977.

J. M. Torrealdai, El exilio en la literatura vasca: problemas y consecuencias, El exilio español de 1939. (VI. lbkia) Cataluña, Euzkadi, Galicia. Taurus: Madrid, 1976.

, Euskal Literatura Gernika aldizkari liberalean, p.187

J. San-martin,

K. San-sebastián, Historia del Partido Nacionalista Vasco. Txertoa: Donostia, 1984.

K. San-sebastián, Memoria de un pueblo en marcha. Noventa años de nacionalismo (1895-1985), Ereintza, 1985.

I. Sarasola and J. Donostia-sarrionaindia, Haur besoetakoa eta beste ninfula batzuk, Euskal literaturaren historia. Lur, 1971.

I. Sarriugarte, Jaioko dira, Eusebio Erkiaga. Labayru, pp.1985-1990, 1984.

,. Satrustegi and J. M. , Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia: Gasteiz, pp.1898-1983, 2003.

L. A. Séneca and P. Sudupe, Epístolas morales a Lucilio, Andima Ibiñagabeitia, vol.112, 1906.

P. Sudupe, Belaunaldi tirabirak 50eko hamarkadan

P. Sudupe, Euskal kultura gerraondo minean, Hirurogei urte geroago. Sesenta años después, pp.225-246, 2000.

P. Sudupe, Euskaltzaleen saminak, salaketak eta kultur-lanak 50eko hamarkadan, 1995.

P. Sudupe, Olerki erotikoak (II)". Egan 1993-1. 45 or. eta hurr

P. Sudupe, Olerki erotikoak eta hauen ingurunea (I)

P. Sudupe, Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia: Gasteiz, 1906.

P. Sudupe,

J. Zaitegi, Etxetxo": "Aitzol´en belaunaldia, Euzko-Gogoa, vol.1, pp.5-7, 1950.

J. Zaitegi, Atarikoa". Euzko-Gogoa 1957

M. Zalbide, . Orr, and . Zeleta, Pernando Plaentxiarra (Plaentxia-Eibarretan bildutako ipuisorta). Jon Etxaide. Itxaropena, 1957. Etxaide´ren Pernando plaentxiatarra, Euzko Gogoa, vol.52, pp.1956-1967

. Zeleta, Amasei seme Euskalerri´ko. Yon Etxaide. Kuliska Sorta, Euzko Gogoa, pp.1958-1961, 1958.

, Euskal Literatura Gernika aldizkari liberalean, p.189

P. Urkizu, Anton Abbadiaren koplarien guduak. Bertso eta aire zenbaiten bilduma 1851-1897. Donostia: Eusko Ikaskuntza; Bilbao: Euskaltzaindia, 1997.

P. Urkizu, Jon Miranderen gutunak, pp.1948-1972, 1995.

P. Urquizu, Uned: Madrid, 2000. UZEI. Politika hiztegia I. Donostia, 1980. Velez de Mendizabal, Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia: Gasteiz, pp.1879-1963, 2000.

D. Vilavedra, Diccionario da literatura galega II. Publicacións periódicas. Galaxia: Pontevedra, 1997.

M. Weber, Économie et société II. L´organisation et les puissances de la société dans leur rapport avec l´économie, 1971.

M. Weber, Etika protestantea eta kapitalismoaren izpiritua. Gaiak: Bilbo, 1996.

P. Xarritton, Piarres Lafitte zenaren pentsabideak, Jakin, vol.39, pp.103-118, 1956.

J. A. Ysern, Introducción a las lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, 2004.

J. R. Zabala, 1936-ko euskal erbesteko prentsa Europan, Jakin, vol.50, 1956.

J. R. Zabala, Isidoro de Fagoaga. La soledad del humanista, Hirurogei urte geroago, 2000.

J. R. Zabala, Fagoaga Larrache, Isidoro de. Hamaika Bide Elkartea, Euskal Erbesteen Kultura

. , Aldizkari baten argitaratzeko azken data ez dugunean ematen, ala ez dugu data aurkitu, ala argitaratzen jarraitzen du, J. Díaz Noci, vol.22, 1991.

S. D. Pablo, , vol.278, 2005.

J. M. Torrealdai, , pp.312-315, 1977.

K. Mitxelena, , p.161, 1960.

J. Intxausti, , 1979.

P. Iztueta, Orixe: "Ezinbestean (Andima´ri), Gernika, vol.23, pp.794-98, 1991.

F. Krutwig, Gernika 16, 33 orr, Gernika, vol.17

, Un artículo euskériko de F. K. Krutwig" in Orixe, Gernika, vol.13, pp.525-539, 2005.

N. Etxaniz, Beraren lan sakabanatuen bilduma da, 1978.

J. Mirande, Los enemigos de la nacionalidad vasca" Gernika 24, aurrekoaren itzulpena da "denek argi entzun zezaten"

. Orixe, Ezinbestean (Andima´ri)

. Cantabria, L. Hau-izan-zuten, and . Villasantek, En torno al problema del vascuence" 8. zkian, 1951, 40-54 orr.) eta Omaetxebarriak (¿Esperanto o vascuence, vol.9, pp.132-139, 1951.

, Aita Mokoroak ere L. Villasanteri erantzun zion "Carta semiabierta" batean, Eztabaida horren berri: P. Sudupe, 2000.

, Gernika 16, vol.33

D. Dufau, Ilunduratik argira, vol.118

J. Plazaola, , vol.565, 1991.

, Deo ignoto, Gernika, vol.17

. Euskaltzaindia, , vol.280, 2008.

F. Rubio, , vol.35, 2004.

, Gernika 23. 128 orr. Erredakzioaren oharra

D. Vilavedra, , pp.9-16, 1997.

;. I. Ikusi-horren-adibide and . López, Erdarazko bueno eta malo, euskeraz" Gernika 19, 101 orr. Fantasiazko etimologismoaren erakusgarria da

K. Mitxelena, Euzko-Gogoa eta Euskera, pp.6-1956

, Gernika, vol.14

, Euskal Literatura Gernika aldizkari liberalean, 1945.

, Oin oharrak

P. Iztueta, , vol.336, 1996.

, Jakin 21. 25 urteurrena, pp.7-8, 1981.

J. R. Zabala and J. R. , eta autore berak I Fagoaga zuzendariaz interneten argitaratutakoak, esaterako, 2000.

C. Pitollet, Ameca" in Gernika 22, vol.17

K. Mitxelena, Literary criticism, 2001.

R. Barthes, Les deux critiques" artikuluan, 1964.

T. Honderich, unsaturated expression" sarrera A. Gupta irakasleak izenpetuta, 2005.

F. Krutwig, Gernikako Arbolaren Fruktuak: Egia ta Tolerantza" Gernika 15-eko artikulua ikusi adibidez

A. Ibinagabeitia, . Gernika, . Orr, F. Eta, and . Krutwig, Humanismu, Gizabidea" Gernika 17, 8 orr. Orixek ere badarabil gai hau ezinbestean "Gizabidea, Gernika 25

, Mirande´tar Jon: "Lili bat, vol.24, 1954.

S. D. Pablo, , 2005.

E. Mounier-dugu-korrontearen-postulatzaile-entzutetsuena and . Le-personnalisme, PUF: Paris, 1949 liburua argitaratu zuen. J. Maritain humanista izateaz gain, Frantziaren enbaxadorea izan zen Erroman Aita Santuaren aurrean

J. Azurmendi, Ez bakarrik Lehendakaria, beste askok ere jarraituko zitzaizkion hurrengo urteetan: K. Santamaria, T. Etxebarria, M. Erdozainzi-Etxart euskal idazleak, adibidez. Garai hartako beste euskaradun idazle txikiago batzuek ere joera humansitak zituzten, 200adibidez, J.San Martinen iruzkinei kasu egiten bazaie sareko Idazleen Zubitegian. 1975ko demokrazian ere, agintarietan indarrean egon den/dagoen pentsabidea da: M. K. Garmendia sailburu ohiarena, 1996.

H. Duhau, , vol.65, 2007.

. Gernika, Nuestra posición" Gernika, vol.2, 1948.

S. D. Pablo, , vol.111, 2005.

S. D. Pablo, , vol.112, 2005.

, Gerra Hotzak sortzen zuen kinka larriaz: 1955ko "Russell-Einstein aldarria, 2005.

&. Gernika, Gernika 25, 1953. 1etik 25era, urtez urte, bakoitzari dagokiona erraz asmatzeko moduan. Gure gomendioa da pieza literario bakoitza irakurtzea iruzkinarekin batera

D. Bergez, , 1990.

J. Haristchelhar and ;. Urkizu, , 1997.

, Gernika 7, vol.10

J. Casenave, , 1997.

P. Bidart, , 1997.

, Gernika, vol.8

, Ibid. 78. Gernika, vol.11

, Gernika 13, 2 orr, Euskaltzaindian Sartze Itzaldia

, Ezizenen jabeak bi iturritik zehaztu ahal izan ditugu: Auñamendi Entziklopediatik eta Euzko Gogoa aldizkariaz J. Intxaustik eginiko artikuluetatik

J. , , 1976.

J. Eslava, , vol.214, 1993.

J. Paul-sartre´ren and . Galduak,

, Autore hau boladan zegoen euskal idazle katolikoen artean, esaterako, bizitza intelektuala arautzeko liburu tomista hau erabili zuen: A. G. Sertillanges O. P.: The Intellectual Life, 1998.

, Euskal Literatura Gernika aldizkari liberalean, p.193

, Gernika, vol.12

J. S. Martin, , 1981.

, Interesa pizten du orain ere V. Hugok euskal letren baitan: 2009ko Hegats 43 aldizkaria berari eskaintzen dio Euskal Idazleen Elkarteak

K. , Mitxelenak elkarrizketatu zuen Eganen 1955ean. Interesgarria da euskarari buruz eta Euskal Herriaz dioena

J. Thalamas, , vol.409, 1976.

R. Picavea, Eman da zabal zazu, vol.1, 1945.

J. D. Noci, , 1994.

, 436 orr. I. Fagoagak gutuna bidali zion Orixeri (1950-V-24) 56, Orixe, 2006.

J. Intxausti, , 1979.

J. A. Cuddon, , 1999.

. Euskaltzaindia, non "kazeta" terminoa definitzen duen X. Altzibarrek, 2008.

, Bostak bat: Sinonimoen hiztegia. Ikusi "kazeta" terminoa. UZEIren sinonimoen hiztegian gauza bera: ikusi "aldizkari" terminoa

. Gernika, , 1945.

L. M. Lekuona, , 1998.

. Tzv and . Todorov, , 1989.

. Ez and . M. Literatura, Legassrren eta beste zenbaiten entseguak ditugu gogoan. Fikzioaren eta entseguaren arteko mugak labaingarriak dira. Interesgarria da eztabaida horretarako H. Bloom literatur kritikariaren 2005eko liburua

. Literatura-postkolonialak-maite-duen-gaia.-ikusi and . Ch, Achebe afrikarraren: Gainbehera dator dena. I. Galfarsoro eta J. Gabilondo (2005) kritikariek literatura-eta kritika-mota hau egokitzat dauzkate euskal estudioetarako

. Adibiderako and . Oraintsu, Dïaz Nociren liburuan Gernikaz den atala, 2009.

. Ibid, Hitz hori erabiltzen du J. Díaz Nocik Gernikaren abertzaletasunarekin kontrajarrita zegoen bestea izendatzeko

, Eusko Jaurlaritzak argitaratutako Bidegileak saila iturri oparoa izan zaigu

, Irakurleak aurki litzake aldizkariko testu gehienak sareko Ibinagabeitia proiektuaren webgunean. Gernika aldizkariaren lehen zenbakiek (lehen zenbakitik bederatzira) ez daramate numeraziorik, baina ordenatuta daude 123. Gernika 23. 85 orr. 124. Aldizkari hori irakurleak Ibinagabeitia proiektuan kontsulta dezake sarean. 125. Gernika 19 126, Gernika, vol.16, p.127

, La Agrupación popular Gernika-k sinatua 129. Politika hiztegia I. F. Krutwigen "Faxismoa" sarrera. UZEI; Donostia, 1980.

, Sareko Klasikoen gordailuan dago Narrazioak izenburuaren barnean

I. Borda, , 2004.

L. A. Séneca, , 2000.

E. and M. Gambarte, Euskal Literatura Gernika aldizkari liberalean, p.195, 1996.

. Antzeko-gauzak-idazten-ditu-lizardik, Egia ikus dezagun, Ama!" artikuluan (Hitz-lauz liburuan, sarean baitago Klasikoen gordailuan)

, Gernika 19 101. Tx. Peillen, 2001. 102. Ibid. 103. O. Paz, Gernika, vol.17, issue.100, 1974.

, Gernika 25, vol.196

, Gernika 23, 196 orr. 106. Ibid. 107. Gernika 25, vol.197

T. Henderich, progress" sarrera R. C. Solomon-ek sinatua. 109. Gernika 16, vol.33, 1995.

. Kwong-loi-shun, Lao Tzü" sarrera, T. Honderich (arg.), 1995.

, Sareko Klasikoen gordailuan daude idazlearen hainbat idazki: bilduma (poemak, artikuluak...) eta bestelakoak (Haur besoetakoa eleberria) ere bai

, Gernika 16

, Gernika 16

, Susaren webgunean (faksimileko sarreratik) 115. Gernika 16, J. Mirande, vol.24

. Aristote, Horrenbestean pertsona malenkoniatsua beti aurrera begira dago plazeraren bila, mina baretzeko jokabidea baino ez dena, eta behazun beltzaren hondakinetatik jaio dena. Gorputzaren asea suharki bilatzen du etengabe distraitzeko joera izateagatik, eta zabarkeriarekin jokatzen du plazera hautatzerakoan: ondorioz biziora lerratzen da. Malenkoniatsuak ezin du jasan bizitzaren soiltasun kolorgea, amorrarazten zuen behazunaren ondorioz. Horrexegatik izaki bortizkeriazalea da: aldaketa etengabearen menpeko morroia, 1988.

, Gernika 18, vol.35

O. Paz, , 1974.

, Gernika 21

R. Faxismoaren-ezaugarriak-zerrendan-eman-ditu and . Savoy, Oberlin College) sinatzen duen "fascism" sarreran: Encyclopaedia Britannica: Chicago, 2009.

, Gernika 25, vol.208

, Gernika 19. M. Legasseren artikulu baten itzulpena egin zuen J. Mirandek Gernikarako