H. Kloss, Research possibilities on group bilingualism: a report, ): International Center for research on Bilingualism, 1969.

P. Lafitte, Grammaire basque Navarro-labourdin littéraire, Edition revue et corrigée, 1944.

M. Lekuona, Euskeraren batasuna, Arantzazu-ko biltzarrak, 1968.

S. Maria, Un futuro para nuestro pasado: claves de la recuperación del euskara y teoría social de las lenguas, 1987.

U. , S. Klusterra, and . Hps, Soziolinguistika Hiztegia, Lexikoa SL hiztegia 20090318-UZEI-SLK-HPS.doc, 2009.

X. Videgain, Euskaltzaindiak Euskal Herriko Garapen Kontseiluari, Euskal Elkargoaren sortzea eta euskararen geroa, Jagon bilduma 17, Euskaltzaindia, pp.67-79, 2018.