Euskararen corpusa: Euskaltzaindia eta Ipar Euskal Herria

Abstract : Soziolinguistek bi alor zabal ezberdintzen dituzte hizkuntza baten aldeko hizkuntza politika indarrean jartzen denean, deitzen duten hizkuntzaren plangintzan. Alde batetik estatus-plangintza, bestetik corpus-plangintza. Artikulu honetan euskararen corpusa aztertzen dugu, Ipar Euskal Herritik ikusirik. Euskara batuaren sortzearekin idatzizko kodea estandarizatu izan da, bereziki Euskaltzaindiari esker. Urrats anitz egin dira denbora gutitan. Euskaltzaindiak euskararen corpusa landu du eta lantzen du. Euskararen kodifikatzaile nagusia izan da eta da, eta ondorioz lehen preskribatzailea ere. Bukaeran, alor honetan Euskaltzaindiak nola Ipar Euskal Herriko hizkerak kontuan hartu dituen aztertzen dugu eta, geroko, erronka berriak zein izan daitezkeen.
Type de document :
Chapitre d'ouvrage
Jean-Baptiste Coyos. Euskal Elkargoaren sortzea eta euskararen geroa, Jagon bilduma 17, Euskaltzaindia - Académie de la langue basque, pp.31-42, 2017
Liste complète des métadonnées

Littérature citée [6 références]  Voir  Masquer  Télécharger

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-01781176
Contributeur : Jean-Baptiste Coyos <>
Soumis le : dimanche 29 avril 2018 - 16:50:46
Dernière modification le : mardi 12 février 2019 - 06:20:16
Document(s) archivé(s) le : jeudi 20 septembre 2018 - 06:33:14

Fichiers

Aktak Battittu Coyos - Euskara...
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : artxibo-01781176, version 1

Collections

Citation

Jean-Baptiste Coyos. Euskararen corpusa: Euskaltzaindia eta Ipar Euskal Herria . Jean-Baptiste Coyos. Euskal Elkargoaren sortzea eta euskararen geroa, Jagon bilduma 17, Euskaltzaindia - Académie de la langue basque, pp.31-42, 2017. 〈artxibo-01781176〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

120

Téléchargements de fichiers

55