. De-mayo, Quise de allí ir á visitar á los parientes de mi padre en Navarra y por Roncesvalles , de cuya Abadia era subprior mi tio D

. Gero-agerpen-bakar-baten-adibidea-eman-dugu-etzanetan-adibide-gisa, Beharrezkoa iritzi dugunean, azalpena erantsi dugu ondotik. Aldaeren arteko erreferentzia gurutzatuak ere egin ditugu, baina aldaera grafiko hutsak ez ditugu hemen desberdindu, grafiaren atalean aipatu baizik, p.50

. Ikusi-ez-eta-ere, baia: baya (288) baizik: baicic (536) bakotx: bacochac (72). balinba-: balima-(135) baratu: baratu (409) 'gelditu'. beño: beño (354). bekatari: vecatari (152), pp.636-643

I. Dabit, debetatu: debetaturic (550) determinatu: determinatu (545) 'decidir(se)'. deus: deus (43) egin: eguin (524) 'gertatu, bilakatu'. egotzi: egoci (284) 'bota'. egun oro: egun oro (243) 'egunero'. egun: egun (71) 'gaur, p.ecusi

. Ikusi-ikusi, elki: elqui (543) erakarri: eracarcen (606) 'eragin'. eraugi: erauguicen (175) 'ekarri'. er(i)den: erden (528), p.549

. Ikusi-bai-eta-ere, ezkapatu: ezcapatren (188). gab: gab (46)

. Ikusi-bage, gain: gañan (279) gau: gau (591)

. Zaraitzueraren-lekukotasunak-xviii, mende bukaeran: hiru testu zahar eta autore berri bat ISSN: 0046-435X ge(h)iago: gueyago (88)

. Ikusi-joan-eta-juan, guti: gutiago (67). guzi: gucia (442)

. Ikusi-goan-eta-joan, juntatu: juntatu (585), p.539

. Ikusi-jauntsi, xin: sinen (189) zierto: cierto (61) 'ziur'. zoina(h)i: zoinai (511) 'edozein'. zoin: zoin (21). zonbait: zomait (65)

L. Alaman, «Épocas de los principales sucesos de mi vida», The University of Texas at Austin-en gordetako eskuizkribua (Lucas Alamán Papers, sarean eskuragarri, pp.1843-1850

K. Artola, «Zaraitzuera aztertzeko ekarpen berriak 1-Eaurta (hasiera), pp.389-436, 2002.

I. Camino, Aezkoako euskararen azterketa dialektologikoa, 1997.

J. Estornes, «Zoilo'ren uzta, pp.31-94, 1985.

F. Garralda, «Su-ondoko pipitakien gos´akiara»gos´akiara», Euskal Esnalea, vol.153, pp.107-108, 1917.

G. Ollé and F. , Vascuence y romance en la historia lingüística de Navarra, 1935.

A. Irigoien-[-irigoyen-], «Cartas de Mariano Mendigacha a D. Resurrección María de Azkue: escritas en vascuence roncalés y en castellano», pp.119-170, 1957.

J. A. Lakarra, «Gogoetak euskal dialektologia diakronikoaz: Euskara Batu Zaharra berreraiki beharraz eta haren banaketaren ikerketaz», in I. Epelde (arg.), Euskal dialektologia: lehena eta oraina, ASJUren gehigarriak, pp.155-241, 2011.

G. Lekaroz, 2015, «Lapsus calami», in 31 eskutik, sarean eskuragarri: <https://31eskutik. com, pp.2016-2021, 2015.

. Zaraitzueraren-lekukotasunak-xviii, mende bukaeran: hiru testu zahar eta autore berri bat ISSN, pp.46-435

C. Mounole, «Le verbe basque ancien: étude philologique et diachronique», 2011.

U. Reguero, 2015, «Mendebalaren eta ekialdearen artean: goi-nafarrera zaharraren azterketa diakronikorantz», pp.587-598

J. L. Sales and J. Campo, Inventario-guía de los archivos parroquiales depositados en el Archivo Diocesano de Pamplona, 2007.

. Satrustegi and J. M. Satrústegui-], «Textos salacencos del año 1780» Symbolae Ludovico Mitxelena septuagenario oblatae, II liburukia , Veleia, aldizkariaren gehigarriak, pp.1023-1043, 1985.

L. Villasante, «Una lista de pueblos vascongados de Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, de principios del siglo xix», BAP, vol.12, issue.4, pp.433-446, 1956.

. Laburpena-zaraitzueraren-lekukotasunak-xviii.-mende-bukaeran, Ez daude hirurak egoera berean, izan ere, bat argitaragabea izan arren, beste biak J. M. Satrustegik emanak zituen jadanik argitara; gainera, ez dira denak batera leku berean gordetzen, Hartara, lau zeregini ekin diegu: Alde batetik, testuek izenik ez baitute, argitaratu gabe dagoen testuak eta Satrustegik ateratakoak esku berak idatziak direla frogatu dugu. Bigarrenik, balizko autorea zein den aurkitu eta haren biografia apur bat ikertu dugu. Ondoren, hiru testuen transkripzio eta edizio bateratua eskaini dugu, eta testuek erakusten duten hizkeraren hizkuntza-azterketa egin