. Paradoxa, hizkuntzalarien euskalaritzan hiru mende laurdenez osoki nagusi izanen zen euskal aditzaren pasibitatearen teoriak gramatika hartan baititu bere lehen erroak. bibliografia AbbAdie, Abbadie & Chaho 1836, pp.1-50

A. Abbadie and . Th, & josepH Augustin CHAHo. 1836. Études grammaticales sur la langue euskarienne

F. Arkotxa, 150e anniversaire de l'Uscal-Herrico Gaseta, Lapurdum, vol.3, issue.3, pp.125-154, 1998.
DOI : 10.4000/lapurdum.1687

URL : http://lapurdum.revues.org/1687

J. Arriolabengoa, Ibargüen-Cachopín kronika, 2006.

. Dok and U. Tesia, Ibargüen-Cachopín kronika, 2008.

P. Astarloa and . Pedro, Apología de la lengua bascongada, ó ensayo crítico filosófico de su perfeccion y antigüedad sobre todas las que se conocen: en respuesta á los reparos propuestos en el Diccionario geográfico histórico de España, tomo ii, palabra Nabarra, Madril: G. Ortega. . 1804. Reflexiones filosóficas en defensa de la Apología de la lengua vascongada , ó Respuesta á la censura crítica del cura de Montuenga, 1803.

C. E. International and . Ikaskuntza, Hendaia/Bilbo: Eusko Ikaskuntza/Euskaltzaindia. Euskera, Ezohizko Kongresua. Euskaltzaindia. XIV. Biltzarra, vol.56, issue.3, pp.663-686, 1997.

. Artxiker, Ikus, halaber, Sareko euskal gramatika : http://www.ehu.es/seg, XIX. mendeko euskal gramatikagintzari buruzko ikerketak. Dok. tesia: UPV-EHU, 2006.

M. Harriet, Gramatica escuaraz eta francesez, composatua francez hitzcunça ikhasi nahi dutenen faboretan Baiona: Fauvet Alarguna eta J. Fauvet. inCHAuspé, l'Abbé ?, 1856. Le verbe basque, Bayonne : Veuve Lamaignère & Paris: Benjamin Duprat. juAristi, jon. 1984­1985. «Joseph­Augustin Chaho: las raíces antiliberales del nacionalismo vasco», Lakarra (arg, pp.72-77, 1741.

:. S. Paris and . Cramoisy, ] orpustAn, jeAn-bAptiste. 1981. «Une tentative ambitieuse d'Augustin Chaho : La philosophie des Religions comparées (1848)», BMB 93, 127-142. oyHArçAbAl, beñAt. 1991. «Note sur les antécédents romantiques de la théorie de la passivité du verbe dans les études euskariennes», Oihenarten Laugarren Mendeurrena (Iker, 8), 27­47. Bilbo: Euskaltzaindia, pp.965-975, 1992.

B. Oihartzabal, Grammaire euskarienne delakoaz Euskera, pp.663-686, 2011.

X. Zabaltza, Augustin Chaho. 1811-1858, Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia. Vitoria­Gasteiz, 2011.