Bokal sudurkariak gaurko lapurteran - Artxiker Access content directly
Journal Articles Lapurdum Year : 2011

Bokal sudurkariak gaurko lapurteran

Abstract

Erkidego elebidunetan bi hizkuntzek elkarri nola eragiten dioten ikusiz (funtsean, gure kasuan, hizkuntza nagusiak —gaztelaniak edo frantsesak— euskaran nola eragiten duen), hizkuntza hartzailearen jokamoldeak neur ditzakegu, hark baliatzen dituen bilakaerak eta baliabideak azaltzeko. Ipar Euskal Herriko hizkera batean ikusi nahi izan dugu, oraingoan, hori nola gertatzen den. Ez da lan honen helburua Iparraldeko gaur egungo euskaran frantsesezko maileguak hartzerakoan joera nagusiak zein diren aztertzea, baina bai fonologia ezaugarri jakin baten bitartez gertatzen ari den berrikuntza bat azaltzea : frantsesak bokal ahokariez gain bokal sudurkariak ere badituenez, ikusi nahi izan dugu frantsesezko hitzak mailegatzerakoan euskaraz —lapurteraz— bokal sudurkariak gordetzen diren edo, berezkoa zaion sistemaren arabera, bokal horiek ahokari bihurtzen dituen.
Fichier principal
Vignette du fichier
lapurdum-2316-15-bokal-sudurkariak-gaurko-lapurteran.pdf (1.19 Mo) Télécharger le fichier
Origin Files produced by the author(s)
Loading...

Dates and versions

artxibo-01201290 , version 1 (17-09-2015)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-01201290 , version 1

Cite

Irantzu Epelde, Oroitz Jauregi. Bokal sudurkariak gaurko lapurteran. Lapurdum, 2011, Lapurdum XV, XV, pp.29-42. ⟨artxibo-01201290⟩
104 View
260 Download

Share

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More