Eüskararen bi dikotomia: Sartze-hitzaldeaz gain, Mauleko auzapezaren ongi etorria, euskaltzainburuaren hitzaldia eta sartze-hitzaldiari erantzuna irakur diatezke.

Résumé : Mintzaldi honetan euskarak eta euskaldunek bizi dituzten bi dikotomia aztertzen dira. Batetik, euskaldun berri eta euskaldun zahar dikotomia, bestetik, euskalkia eta euskara batua. Zergatik bi dikotomia horiek aztertzea? Gaur egun euskaldunen eta neurri batean euskaldun ez direnen euskararen ikusteko moldea egituratzen baitute. Euskara, euskaldunak eta euskal komunitatea iragazki horren bidez so egiten baititugu; gure ikusmoldea baldintzatzen du. Dikotomia bakoitzaren bi osagaiak kontrajarten ohi baldin badira, txanpon bakar baten bi aldeak dira. Bata bestea gabe ezer ez da eta kontzeptua bere osotasunean ulertzeko bi osagaien arteko erlazioa aztertu behar da. Zuberoako euskararen kasua eta bizitza propioaren adibideak baliatuz, hizlariak bi ohiko dikotomia horiek aztertzen ditu ohiko eskemetatik at joaten saiatuz.
Type de document :
Autre publication
Mintzaldi hau Euskera aldizkarian aritaratua izan da (2011_1-2, 17-36 or.). 2011, pp.17-36
Liste complète des métadonnées

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-01200708
Contributeur : Jean-Baptiste Coyos <>
Soumis le : jeudi 17 septembre 2015 - 09:25:49
Dernière modification le : vendredi 9 février 2018 - 13:10:06
Document(s) archivé(s) le : mardi 29 décembre 2015 - 07:40:07

Fichier

Coyos_2011_1.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : artxibo-01200708, version 1

Collections

Citation

Jean-Baptiste Coyos. Eüskararen bi dikotomia: Sartze-hitzaldeaz gain, Mauleko auzapezaren ongi etorria, euskaltzainburuaren hitzaldia eta sartze-hitzaldiari erantzuna irakur diatezke.. Mintzaldi hau Euskera aldizkarian aritaratua izan da (2011_1-2, 17-36 or.). 2011, pp.17-36. 〈artxibo-01200708〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

79

Téléchargements de fichiers

89