Skip to Main content Skip to Navigation
Other publications

Eüskararen bi dikotomia: Sartze-hitzaldeaz gain, Mauleko auzapezaren ongi etorria, euskaltzainburuaren hitzaldia eta sartze-hitzaldiari erantzuna irakur diatezke.

Résumé : Mintzaldi honetan euskarak eta euskaldunek bizi dituzten bi dikotomia aztertzen dira. Batetik, euskaldun berri eta euskaldun zahar dikotomia, bestetik, euskalkia eta euskara batua. Zergatik bi dikotomia horiek aztertzea? Gaur egun euskaldunen eta neurri batean euskaldun ez direnen euskararen ikusteko moldea egituratzen baitute. Euskara, euskaldunak eta euskal komunitatea iragazki horren bidez so egiten baititugu; gure ikusmoldea baldintzatzen du. Dikotomia bakoitzaren bi osagaiak kontrajarten ohi baldin badira, txanpon bakar baten bi aldeak dira. Bata bestea gabe ezer ez da eta kontzeptua bere osotasunean ulertzeko bi osagaien arteko erlazioa aztertu behar da. Zuberoako euskararen kasua eta bizitza propioaren adibideak baliatuz, hizlariak bi ohiko dikotomia horiek aztertzen ditu ohiko eskemetatik at joaten saiatuz.
Complete list of metadata

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-01200708
Contributor : Jean-Baptiste Coyos Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Thursday, September 17, 2015 - 9:25:49 AM
Last modification on : Tuesday, February 2, 2021 - 2:50:05 PM
Long-term archiving on: : Tuesday, December 29, 2015 - 7:40:07 AM

File

Coyos_2011_1.pdf
Files produced by the author(s)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-01200708, version 1

Citation

Jean-Baptiste Coyos. Eüskararen bi dikotomia: Sartze-hitzaldeaz gain, Mauleko auzapezaren ongi etorria, euskaltzainburuaren hitzaldia eta sartze-hitzaldiari erantzuna irakur diatezke.. 2011, pp.17-36. ⟨artxibo-01200708⟩

Share

Metrics

Record views

106

Files downloads

77