Euskarazko DSaren barneko elipsiez

Résumé : Artikulu honetan euskarazko DSaren barnean elipsiak nola gerta daitezkeen ikertzen da, osagaiak batzerakoan izaten duten ordena nolakoa izan den argitzeko xedearekin. Horretarako Cinqueren (2012) orokorketa bat bereziki baliatzen da. Honen arabera, izenaren modifikatzaileen elipsiak ez dira nolanahi gertatzen. Alabaina, testuinguru egokietan izenaren beraren elipsia beti egin daitekeelarik, modifikatzaileen elipsiek bi baldintza bete behar dituzte: i) izena ere elipsiko modifikatzailearekin batean isildua izatea, ii) batze ordenako hurrenkera delarik oinarria, izenaren eta modifikatzaile isilduaren artean den beste modifikatzailerik ahoskatua ez izatea. Hipotesi horri jarraikiz, elipsiari dagozkion datuek batze ordenaren berri ematen baitigute, bost modifikatzaileren arteko elipsi jokoak molde sistematiko batean euskaran ikertzen dira. Azterketa horren ondotik ondorio gisa ateratzen den batze ordena, Cinquek aurkitu zuena bezalakoa da, salbu erlatiboen batze lekuari dagokienean. Horrek sorrarazten duen zenbait galderarekin bururatzen da artikulua.
Type de document :
Autre publication
Ikerketa artikulu hau euskalari bati omenaldi liburu batean agertuko da 2015ean. 2015
Liste complète des métadonnées

Littérature citée [9 références]  Voir  Masquer  Télécharger

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-01081492
Contributeur : B. Oyharçabal <>
Soumis le : samedi 8 novembre 2014 - 10:53:36
Dernière modification le : mardi 12 février 2019 - 06:20:09
Document(s) archivé(s) le : lundi 9 février 2015 - 10:11:33

Fichiers

2iruzkindurik Oihartzabal Beñ...
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : artxibo-01081492, version 1

Collections

Citation

Bernard Oyharçabal. Euskarazko DSaren barneko elipsiez. Ikerketa artikulu hau euskalari bati omenaldi liburu batean agertuko da 2015ean. 2015. 〈artxibo-01081492〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

266

Téléchargements de fichiers

254