?. and L. Guerre-des-alphabe-ts, Règles d'orthographe euskarienne, adoptées pour la publication du dictionnaire basque, français, espagnol et latin, Baiona: P. Lespès, p.1856

D. Tz and . Jean-baptiste, A propos d'une lettre inédite d'Augustin Chaho, Revue Internationale des Études Basques, III, 1909; 286-292 or. www.euskomedia.org/ PDFAnlt, pdf DARRIGOL, Jean-Pierre. Dissertation critique et apologétique sur la langue basque, p.1829

. Lehen-zutabean-soinua-ematen-da-alfabeto-fonetikoaren-arabera, Bigarrenean Xahoren hizkia edo hizki taldea adibide bat edo birekin; ohar tzen da Xahoren ortografi a ez dela osoki egonkorra, adibidez ber orrialdean zoure ida tzen du, « zure », baina zuri, « zuri », lerro ba tzuk gorago