Aldaketak Prosodiaren Esparruan : Ikergaiak eta arazo metodologikoak - Artxiker Access content directly
Conference Papers Year : 2009

Aldaketak Prosodiaren Esparruan : Ikergaiak eta arazo metodologikoak

Abstract

The aim of this communication is to present the state of the research related to Basque prosody. On the one hand, after having defined the boundary of our reference field, the state of current researches will be presented. On the other hand, the focus will be put on some methodological issues that have been raised by experience grounded researches. This last question is directly related to change and evolution. These research works will be a part of an integrative project incorporating the whole Basque Country. The following aspects will be considered : prosody's fields, prosody's linguistic aspects (stress and intonation), paralinguistic aspects (attitudes), non-linguistic aspects (age, sex, physical state, emotions) and the characteristics of the fields of investigation that must be taken into consideration with today's Basque people (geographical, social, stylistic).
Komunikazio honen helburua euskararen prosodiaren azterketen egoera aurkeztea da. Alde batetik, ikerketa esparru honen arloen mugapena egin ondoren euskararen azterketen egoera zertan den ikusiko da. Bestetik egin diren ikerketa batzuetako esperientzian oinarrituta aurkitu diren arazo metodologikoez jardungo dugu. Azken honetan aldaketa eta aldaeren arazoa bete-betean kokatzen da. Horrekin batera lan eremu hauek lantzeko Euskal Herri osoan abian daukagun proiektu baten berri emango dugu. Aztertuko diren arloetarik batzuk honako hauek izango dira : Prosodiaren arloak, prosodiaren arlo linguistikoa (azentua eta intonazioa), arlo paralinguistikoa (jarrerak), arlo ez linguistikoa (adina, sexua, egoera fisikoa, emozioak), egungo euskaldunekin gogotan erabili behar diren ezaugarriak azterketa eremuan (geografikoak, sozialak, estilistikoak).
Fichier principal
Vignette du fichier
lapurdum-2009_Aldaketak-prosodiaren-esparruan-ikergaiak-eta-arazo-metodologikoak.pdf (557.9 Ko) Télécharger le fichier
Origin Files produced by the author(s)
Loading...

Dates and versions

artxibo-00823561 , version 1 (17-05-2013)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00823561 , version 1

Cite

Jasone J. Salaberria Fuldain, Iñaki Gaminde, Ander Olalde. Aldaketak Prosodiaren Esparruan : Ikergaiak eta arazo metodologikoak. Aldaketak, aldaerak, bariazioak euskaran eta euskal testugintzan - Changements, variations et variantes dans la langue et les textes basques, Dec 2008, Baiona, Frantzia. pp.189-199. ⟨artxibo-00823561⟩
167 View
300 Download

Share

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More