Lardizabalen gramatikaren iturri, ezaugarri eta helburuak.

Résumé : Artikulu honetan Lardizabalen gramatika aztertzen da ("Gramática Vascongada", 1855). Lehenik, liburuaren ezaugarri orokorrak eta iturriak aurkezten dira, xehetasun gehiegitan sartu gabe, haatik, ez baitu lan horrek gramatikaren aldetik halako originaltasunik eskaintzen. Bigarrenekorik, liburuaren helburua aipatzen da, soziolinguistika gaietara hurbildurik.
Type de document :
Article dans une revue
Euskera, 2006, pp.105-118
Liste complète des métadonnées

Littérature citée [11 références]  Voir  Masquer  Télécharger

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00699281
Contributeur : B. Oyharçabal <>
Soumis le : dimanche 20 mai 2012 - 13:36:12
Dernière modification le : mardi 12 février 2019 - 06:20:10
Document(s) archivé(s) le : mardi 21 août 2012 - 02:21:26

Fichier

Lardizabal_Euskera_2006.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : artxibo-00699281, version 1

Collections

Citation

Bernard Oyharçabal. Lardizabalen gramatikaren iturri, ezaugarri eta helburuak.. Euskera, 2006, pp.105-118. 〈artxibo-00699281〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

250

Téléchargements de fichiers

197