XVIII. mendeko Gabon Kantak: Gandara eta Sor Luisa

Résumé : Gure lan honetan, XVIII. mendeko bi autoreren lanak izango ditugu aztergai: batetik, Sor Luisaren "Gabon Sariak"; bestetik Sebastian Antonio de la Gandararen "Gabon Kantak". Ahal den neurrian, bi autoreen lanek zer duten antzeko eta zer desberdin esaten saiatuko gara, baina horretan hasi aurretik, garaiko egoera historiko-politiko-ekonomiko-sozialaz argibide batzuk emango ditugu, autoreen eta beraien lanaren testuingurua hobeto uler dadin.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
2011
Liste complète des métadonnées

Littérature citée [20 références]  Voir  Masquer  Télécharger

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00698797
Contributeur : Ariane Ensunza Aldamizetxebarria <>
Soumis le : jeudi 17 mai 2012 - 21:03:55
Dernière modification le : mercredi 10 octobre 2018 - 19:54:32
Document(s) archivé(s) le : samedi 18 août 2012 - 02:23:09

Fichier

XVIII._mendeko_gabon-kantak.pd...
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : artxibo-00698797, version 1

Collections

Citation

Ariane Ensunza Aldamizetxebarria. XVIII. mendeko Gabon Kantak: Gandara eta Sor Luisa. 2011. 〈artxibo-00698797〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

308

Téléchargements de fichiers

280