A. Martija and J. Antonio, Gabon Kanta de Guernica de 1757, Euskera XXI, pp.89-98, 1976.

G. Bilbao, De la Quadrak Bermeon 1784an idatzitako eskuizkribuak: I. Doctrina christinaubarena, ASJU XXXI-1, pp.247-336, 1997.

X. Kaltzakorta, Sebastian Antonio de la Gandararen euskal lanak, Euskera XLIV, pp.129-209, 1999.

I. Camino, Irizpide metodologikoak egungo euskal dialektologian, Euskera XLIX, pp.67-95, 2004.

. Mitxelenan, Fonética histórica vasca, ASJU-ren gehigarriak 4, 1961.