Busturialdea Fonética Histórica Vasca-n - Artxiker Access content directly
Reports Year :

Busturialdea Fonética Histórica Vasca-n

Abstract

Mitxelenaren Fonética Histórica Vasca (FHV) oinarri hartuta ondorengo urteetan ikergai izango dugun Busturialdeko hizkeraren inguruan esaten dituenak bilduko ditugu eta norberaren ezagutzak Mitxelenaren lanari egin diezaiokeen ekarpena gehitu. Lan gehienetan hautaketak egin behar izaten dira jorratu beharreko gaietan eta, honetan ere, egin da aukeraketa: FHV osoa kontuan izan dugun arren, bokalen atalari erreparatuko diogu lan honetan.
Fichier principal
Vignette du fichier
Busturialdea_FHV-n.pdf (151.72 Ko) Télécharger le fichier
Origin : Publisher files allowed on an open archive
Loading...

Dates and versions

artxibo-00698793 , version 1 (17-05-2012)

Identifiers

  • HAL Id : artxibo-00698793 , version 1

Cite

Ariane Ensunza Aldamizetxebarria. Busturialdea Fonética Histórica Vasca-n. 2011. ⟨artxibo-00698793⟩

Collections

LARA
108 View
205 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More