Busturialdea Fonética Histórica Vasca-n

Résumé : Mitxelenaren Fonética Histórica Vasca (FHV) oinarri hartuta ondorengo urteetan ikergai izango dugun Busturialdeko hizkeraren inguruan esaten dituenak bilduko ditugu eta norberaren ezagutzak Mitxelenaren lanari egin diezaiokeen ekarpena gehitu. Lan gehienetan hautaketak egin behar izaten dira jorratu beharreko gaietan eta, honetan ere, egin da aukeraketa: FHV osoa kontuan izan dugun arren, bokalen atalari erreparatuko diogu lan honetan.
Type de document :
Rapport
2011
Liste complète des métadonnées

Littérature citée [7 références]  Voir  Masquer  Télécharger

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00698793
Contributeur : Ariane Ensunza Aldamizetxebarria <>
Soumis le : jeudi 17 mai 2012 - 20:54:44
Dernière modification le : mercredi 10 octobre 2018 - 19:54:32
Document(s) archivé(s) le : samedi 18 août 2012 - 02:22:53

Fichier

Busturialdea_FHV-n.pdf
Fichiers éditeurs autorisés sur une archive ouverte

Identifiants

  • HAL Id : artxibo-00698793, version 1

Collections

Citation

Ariane Ensunza Aldamizetxebarria. Busturialdea Fonética Histórica Vasca-n. 2011. 〈artxibo-00698793〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

217

Téléchargements de fichiers

328