Gratien Adema "Zaldubi". Bere mendeko apez eta gizona

Résumé : Bilduak garelarik egun Senperen Gratien Adema Zaldubiren heriotzaren mendeurrenean, argi eta garbi daukat gogoan bilduak garela idazle baten eta bereziki olerkari baten obraren aipatzeko, baita ere ospatzeko ez baita izan edozein idazle edo olerkari Senpertar apez eta gizon hau. Ez gara bilduak norbaiten jujatzeko ehun urteren buruan, ikertzeko ordea, ulertzeko ere zein izan den haren bizia, orduko munduan, apeza izanez nola baliatu duen bere ama-hizkuntza giristinoen laguntzeko beren urratsetan, nola jokatu den ere, herritar gisa, garai haietan gizarteak ezagutu dituen aldaketetan.
Type de document :
Article dans une revue
Euskera, 2007, pp.1061-1076
Liste complète des métadonnées

https://artxiker.ccsd.cnrs.fr/artxibo-00660871
Contributeur : Jean Haritschelhar <>
Soumis le : mardi 17 janvier 2012 - 20:17:23
Dernière modification le : jeudi 4 janvier 2018 - 11:02:18
Document(s) archivé(s) le : mercredi 18 avril 2012 - 02:45:32

Fichier

Gratien_Adema_Euskera_2007.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : artxibo-00660871, version 1

Collections

Citation

Jean Haritschelhar. Gratien Adema "Zaldubi". Bere mendeko apez eta gizona. Euskera, 2007, pp.1061-1076. 〈artxibo-00660871〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

429

Téléchargements de fichiers

170